Menu
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM akty założycielskie, umowy, statuty, regulaminy KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM
akty założycielskie, umowy, statuty, regulaminy
Zobacz więcejZadzwoń
SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE rozwody, podziały majątku wspólnego, Działy spadku ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA
SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE
rozwody, podziały majątku wspólnego, Działy spadku
Zobacz więcejZadzwoń
ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA za szkody łowieckie, gradobicia, wypadki przy pracy w rolnictwie WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI
ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA
za szkody łowieckie, gradobicia, wypadki przy pracy w rolnictwie
Zobacz więcejZadzwoń
WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI przez rolników, spółdzielnie, przetwórców, sprzedawców SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE
WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI
przez rolników, spółdzielnie, przetwórców, sprzedawców
Zobacz więcejZadzwoń

Jak przygotować się do rozwodu?

Nasza Kancelaria Adwokacka w Lublinie świadczy profesjonalną pomoc prawną z zakresu prawa rodzinnego, oferując pełnomocnictwo w sprawach o rozwód. Będziemy towarzyszyć Ci na każdym etapie sprawy rozwodowej – od porad prawnych i przygotowania pozwu, przez gromadzenie dowodów, aż po reprezentowanie w sądzie.

 

Prawnik, którego specjalizacją są rozwody, pomaga przejść przez skomplikowany proces rozwodowy, zajmując się przygotowaniem i złożeniem pozwu oraz uregulowaniem kwestii związanych ze sprawą, takich jak:

 • władza rodzicielska,
 • kontakty z dziećmi,
 • alimenty dla dzieci lub małżonka,
 • podział majątku,
 • podział wspólnego mieszkania.

Rozwód to stresujące wydarzenie, dlatego bezstronny, dyskretny i rzetelny adwokat rozwodowy stanowi nieocenione wsparcie w tych trudnych chwilach. Jak przygotować się do spotkania z adwokatem rozwodowym?

Kiedy rozwód? - porady rozwodowe

Rozwodem nazywamy instytucję prawa rodzinnego, mającą ma na celu rozwiązanie więzów małzeńskich w sytuacji, kiedy małżęństwo w praktyce już nie funkcjonuje.  Brak jest wspólnego pożycia małżonków, wierności, wzajemnej pomocy oraz współdziałania dla dobra rodziny.

Sprawa rozwodowa jest sprawą trudną, wiążącą się z bardzo silnymi emocjami i częstokroć sprzecznymi interesami małżonków.

Każdy przypadek jest inny, w sprawach tych występuje wiele zmiennych. W związku z powyższym w postępowaniu powinien być obecny adwokat rozwodowy, który będzie studził emocje oraz dbał o prawidłowy przebieg postępowania.

Szybki rozwód- czy jest to możliwe?

Zdajemy sobie sprawę z tego, że rozwód jest trudnym i stresującym wydarzeniem, a obie strony marzą o szybkim rozwodzie. Sprawy rozwodowe – przynajmniej jeśli chodzi o Lublin – mogą przebiegać szybko, o ile strony dojdą do porozumienia i ustalą wszystkie kwestie związane z rozwiązaniem małżeństwa. W takiej sytuacji przeprowadzamy negocjacje ze współmałżonkiem lub jego adwokatem, ustalając treść ugody. Szybkie rozwody są możliwe, jednak kwestią priorytetową powinien być nie czas, a satysfakcjonujący dla obu stron układ. Lublin jest miastem, w którym chcesz wziąć rozwód? Kancelaria Adwokacka Justyny Jarentowskiej zapewni pełne wsparcie na każdym etapie sprawy i pomoże osiągnąć oczekiwany rezultat w najkrótszym możliwym czasie.

Jak się przygotować do rozwodu?

Jeżeli po podjętych próbach ratowania małżeństwa, uznałeś, że jedyną możliwością jest rozstanie, warto przed skierowaniem sprawy do sądu dobrze się do niej przygotować.

Inne będą przygotowania osoby, która nie ma dzieci od przygotowań małżonków, którzy mają wspólne potomstwo. Należy przeanalizować bowiem o co będziemy wnosić przed sądem, czy będziemy chcieli uzyskać orzeczenie o winie oraz ewentualne alimenty na naszą rzecz, a w przypadku posiadania dzieci – ustalić kwestie związane z miejscem zamieszkania dzieci, władzy rodzicielskiej, kontaktów z drugim rodzicem oraz wysokość alimentów na dziecko.

Powinniśmy pamiętać również o dowodach, które będą mogły być wykorzystane w toku procesu, a w tym dotyczących udokumentowania naszych zarobków oraz ponoszonych kosztów utrzymania zarówno nas, jak i dzieci.

Poradnik rozwodowy  Lublin

Jakie dokumenty przygotować na pierwszą konsultacje rozwodową:

 • odpis aktu małżeństwa;
 • odpisy skrócone urodzenia dzieci;
 • dokumentacja wykazująca dochody małżonków -  PIT-y za rok poprzedzający złożenie pozwu o rozwód,
 • zestawienie wydatków na utrzymanie poszczególnych członków rodziny; 
 • w przypadku zgodnego rozwodu: porozumienie rodziców co do dzieci, plan podziału majątku itp.
 • jeśli przed rozwodem małżonkowie ustanowili rozdzielność majątkową, umowę o ustanowieniu rozdzielności;
 • inne dokumenty. 

Jakie dowody przygotować do rozwodu:

 • świadkowie - warto zastanowić się któ może być świadkiem, ustalić adres zamieszkania świadka;
 • zdjęcia, 
 • zaświadczenia, 
 • dokumentacja medyczna,
 • orzeczenia sądowe,
 • materiały od detektywa,
 • inne

Najważniejszym etapem przygotowań do rozwodu jest konsultacja z prawnikiem od rozwodów. Osoba ta posiada odpowiednie doświadczenie oraz wiedzę do tego, by doradzić swoim klientom jak najlepsze rozwiązania. Korzystanie z pomocy adwokata  w sposób znaczny przyspieszy  proces rozwodowy i oszczędzi trudnych emocji. 

Jak złożyć pozew rozwodowy w Lublinie?

Pozew o rozwód należy złożyć w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i dołączyć do niego odpis aktu małżeństwa, skrócone odpisy aktów urodzenia niepełnoletnich dzieci oraz dowód uiszczenia opłaty sądowej (lub wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych).

Inne załączniki są uzależnione od żądań i uzasadnienia zawartych w pozwie. Mogą nimi być: zaświadczenie o zarobkach, udokumentowane zestawienie wydatków na dzieci oraz wszystko, co może służyć jako dowód w sprawie.

Ponieważ uzasadnienie przekonujące o całkowitym i trwałym rozkładzie pożycia małżeńskiego, stanowi istotny element pozwu, dlatego warto do niego dołączyć także listę świadków wraz z opisem sytuacji, których miałyby dotyczyć ich zeznania oraz dokumenty, rachunki, materiały audio i video, SMS-y i e-maile, notatki z interwencji policji, zaświadczenia lekarskie czy wyniki obdukcji.

Pozew należy złożyć w sądzie okręgowym właściwym ze względu na ostatnie wspólne miejsce zamieszkania małżonków, o ile choć jedno z małżonków nadal tam mieszka. W innej sytuacji odpowiednim miejscem do złożenia pisma jest sąd okręgowy właściwy dla osoby pozwanej, chyba że nie można go wskazać, wówczas pozew należy złożyć w sądzie okręgowym właściwym dla powoda.

Pozew rozwodowy można złożyć osobiście w biurze podawczym sądu (warto mieć przy sobie kopię i poprosić urzędnika o potwierdzenie na niej przyjęcia pozwu) albo przesłać listownie listem poleconym.