Menu
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM akty założycielskie, umowy, statuty, regulaminy KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM
akty założycielskie, umowy, statuty, regulaminy
Zobacz więcejZadzwoń
SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE rozwody, podziały majątku wspólnego, Działy spadku ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA
SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE
rozwody, podziały majątku wspólnego, Działy spadku
Zobacz więcejZadzwoń
ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA za szkody łowieckie, gradobicia, wypadki przy pracy w rolnictwie WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI
ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA
za szkody łowieckie, gradobicia, wypadki przy pracy w rolnictwie
Zobacz więcejZadzwoń
WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI przez rolników, spółdzielnie, przetwórców, sprzedawców SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE
WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI
przez rolników, spółdzielnie, przetwórców, sprzedawców
Zobacz więcejZadzwoń

Windykacja należności

Dark Green and Peach Simple Dark Lawyer Bio-Link Website-3

Dochodzenie należności - windykacja

Windykacja to dochodzenie roszczeń, której zadaniem jest odzyskanie przysługujących należności. Kłopoty w odzyskaniu należnych wierzytelności to jeden z poważniejszych problemów przedsiębiorców.

Z prowadzeniem działalności gospodarczej wiąże się konieczność skutecznego egzekwowania należnych tytułem zapłaty kwot. Reprezentujemy przedsiębiorców od momentu wystąpienia z wezwaniem o zapłatę, poprzez postępowanie przed sądem aż do skutecznej egzekucji.

Pomoc prawna w odzyskaniu długu Lublin

Nasze usługi obejmują min.:

  1. sporządzanie przesądowych wezwań do zapłaty,
  2. sporządzenie i wniesienie pozwu o zapłatę do sądu,
  3. reprezentowanie Klienta w toku procesu (osobisty udział adwokata na rozprawie, sporządzanie dalszych pism procesowych, środków zaskarżenia).
  4. formułowanie wniosków egzekucyjnych,
  5. reprezentację Klienta w toku postępowania egzekucyjnego,
  6. działania mające na celu ustalenia sytuacji majątkowej dłużników (postępowania o wyjawienie majątku)
  7. prowadzenie postępowania o ujawnienie dłużników w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych i innych ogólnodostępnych rejestrach długów.

Stale monitorujemy sprawę, tak aby podjąć dalsze działania w możliwie najkrótszym czasie. Prowadzimy postępowanie kompleksowo, od początku do końca - zarówno na etapie przesądowym, jak i później, tj. w ramach postępowania sądowego oraz egzekucyjnego.

Koszty, odsetki i rekompensata

Zadaniem Kancelarii Adwokackiej Justyny Jarentowskiej jest wyegzekwowanie należnej zapłaty wraz z odsetkami, rekompensatą jak i  poniesionymi w związku z tym  kosztami.