Menu
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM akty założycielskie, umowy, statuty, regulaminy KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM
akty założycielskie, umowy, statuty, regulaminy
Zobacz więcejZadzwoń
SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE rozwody, podziały majątku wspólnego, Działy spadku ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA
SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE
rozwody, podziały majątku wspólnego, Działy spadku
Zobacz więcejZadzwoń
ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA za szkody łowieckie, gradobicia, wypadki przy pracy w rolnictwie WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI
ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA
za szkody łowieckie, gradobicia, wypadki przy pracy w rolnictwie
Zobacz więcejZadzwoń
WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI przez rolników, spółdzielnie, przetwórców, sprzedawców SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE
WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI
przez rolników, spółdzielnie, przetwórców, sprzedawców
Zobacz więcejZadzwoń

Rozwody

Dark Green and Peach Simple Dark Lawyer Bio-Link Website

Adwokat - Rozwód Lublin

Prawo rodzinne, a w szczególności sprawy o rozwód czy o separację, to jedna z głównych specjalizacji naszej kancelarii. Adwokat Justyna Jarentowska do każdej sprawy podchodzi indywidualnie, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie z zakresu prawa cywilnego, w tym w szczególności z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Sprawy rozwodowe, ze względu na ich  złożony stan faktyczny, a także z uwagi na ich wielowątkowość oraz ilość koniecznych do uregulowania aspektów nie należą do łatwych.

Sprawy rozwodowe w Lublinie

Rozwód z  orzeczeniem o winie lub rozwód bez orzekania o winie (rozwód za porozumieniem stron), ustalenie pieczy nad dziećmi, sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej, ustalenie alimentów na dzieci lub nawet na małżonka, wcześniejsze wprowadzenie rozdzielności majątkowej małżeńskiej oraz podział majątku), a także ze względu na towarzyszące temu emocje oraz niestandardowe zachowania małżonków/jednego z małżonków wymagają od adwokata opanowania, empatii i indywidualnego podejścia do każdej sprawy.

Poza tym należy pamiętać, że nawet z pozoru najprostszy rozwód, w którym wstępnie małżonkowie wspólnie ustalili, że nie będą żądać ustalania przez sąd tego, który z nich ponosi winę w rozkładzie pożycia małżeńskiego, może zamienić się w wieloletni spór, zakończony ostatecznie ustaleniem winy jednego lub obojga małżonków. W sprawach o rozwód istnieje bowiem możliwość zmiany stanowiska procesowego na każdym etapie postępowania.

Rozwód Lublin - pomoc adwokata

Z tych właśnie względów pomoc doświadczonego adwokata w zdecydowanej większości przypadków jest konieczna. Wyrok rozwodowy ma bowiem wpływ na dalsze życie, nie tylko w kontekście samego zakończenia małżeństwa, ale też, a może przede wszystkim, ze względu na inne ustalane wyrokiem rozwodowym kwestie.

Adwokat Justyna Jarentowska od wielu lat prowadzi sprawy na terenie miasta Lublin, gdzie mieści się siedziba naszej kancelarii, na terenie województwa lubelskiego (Tomaszów Lubelski, Zamość, Hrubieszów, Krasnystaw, Kraśnik, Puławy, Biłgoraj, Chełm).

Co zawiera wyrok rozwodowy?

W sprawie rozwodowej Sąd rozstrzyga: 

 • rozwód małżeństwa - z winy lub bez orzekania o winie;
 • alimenty na małżonka;
 • eksmisję małżonka,
 • władzę rodzicielską nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków – sąd może powierzyć ją jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego lub pozostawić ją obojgu rodzicom na ich zgodny wniosek. Sąd może też orzec o pozbawieniu władzy rodzicielskiej lub o jej zawieszeniu,
  kontakty z dzieckiem,
 • alimenty – w stosunku do dziecka,
 • podział majątku wspólnego pod warunkiem, że nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu rozwodowym, czyli w sytuacji, w której np. strony są zgodne co do składu i sposobu podziału majątku,
 • sposób korzystania ze wspólnego mieszkania – jeżeli małżonkowie nadal mieszkają pod jednym dachem.

Ile kosztuje rozwód?

Koszt sprawy o rozwód zależny jest od wielu czynników, dlatego niemożliwym jest podanie jednej ceny, czy też stworzenie uniwersalnego cennika, który miałby zastosowanie w każdej konkretnej sprawie.

Koszty rozwodowe to:

 • koszt opłaty od pozwu (ewentualnie również od apelacji),
 • koszt opłaty skarbowej,
 • ewentualne koszty opinii biegłych,
 • koszty mediacji,
 • wynagrodzenie pełnomocnika.

Opłata od pozwu.

Wynosi 600 zł  i uiszczana jest wraz z pozwem. W przypadku gdy w sprawie orzeczony zostanie rozwód bez orzekania o winie, w wyroku rozwodowym sąd  nakazuje zwrócić pozwanemu na rzecz strony powodowej kwotę 150 zł, tytułem zwrotu kosztów procesu. Ponadto, w ww. przypadku, po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego, połowa z uiszczonej przez stronę wnoszącą pozew opłaty, tj. 300 zł, zwracana jest przez  sąd. W tej sytuacji, w przypadku rozwodu bez orzekania o winie, ostateczna wysokość opłaty sądowej to 150 zł. Z uiszczonych bowiem 600 zł przy składaniu pozwu, 150 zł zwracane jest przez stronę przeciwną, natomiast 300 zł – przez sąd.


W przypadku zaskarżania wyroku sądu I instancji do kosztów rozwodowych zaliczyć należy także opłatę od sporządzenia uzasadnienia wyroku w kwocie 100 zł oraz opłatę od apelacji, która wynosi – co do zasady – również, jak w przypadku opłaty od pozwu, 600 zł (choć wysokość tej opłaty zależna jest od zakresu zaskarżenia).Opłata skarbowa od udzielonego pełnomocnictwa – 17 zł.

Ewentualne koszty opinii biegłych – najczęściej dotyczy to opinii wydawanej przez Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów, którego zadaniem jest ocena kwestii dotyczących dobra dzieci w postępowaniu rozwodowym w wielu aspektach. Koszt ten zaczyna się od kilkuset złotych.

Koszty mediacji – składają się na nie: wynagrodzenie mediatora, opłata za wynajem pomieszczenia (maksymalnie 70 zł  za jedno posiedzenie mediacyjne), koszty korespondencji (maksymalnie 30 zł) oraz koszty przejazdów (w wysokości i na warunkach określonych w przepisach dotyczących wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej). Wynagrodzenie mediatora  za prowadzenie postępowania mediacyjnego wynosi: za pierwsze posiedzenie 150 złotych, a za każde kolejne – 100 złotych, łącznie nie więcej niż 450 złotych.

Wynagrodzenie pełnomocnika: Ustalane jest zawsze indywidualnie z klientem. Wysokość tego wynagrodzenia uzależniona jest od wielu czynników mających wpływ na stopień skomplikowania danej sprawy oraz od przewidywanej ilości koniecznej do wykonania w tej sprawie pracy.
Oczywistym jest to, że wysokość wynagrodzenia pełnomocnika w sprawie o rozwód bez orzekania o winie, w przypadku małżeństwa bezdzietnego lub też posiadającego dorosłe i samodzielne już (w tym finansowo) dzieci będzie inna niż przy rozwodzie z orzeczeniem o winie, z ustalaniem alimentów na jednego z małżonków, w którym dodatkowo koniecznym będzie uregulowanie wszystkich kwestii dotyczących dzieci (miejsce zamieszkania, kontakty, władza rodzicielska, wysokość alimentów) i sposobu korzystania z mieszkania.

Na wysokość wynagrodzenia pełnomocnika w sprawie o rozwód wpływ mają zatem takie okoliczności jak:

 • Ustalanie winy w rozkładzie  pożycia małżeńskiego.
 • Ustalenie miejsca zamieszkania dzieci.
 • Ustalenie/ograniczenie (i zakres tego ograniczenia)/pozbawienie władzy rodzicielskiej jednego z rodziców (małżonków).
 • Ustalenie kontaktów z dzieckiem/dziećmi.
 • Ustalenie alimentów na dziecko/dzieci.
 • Ustalenie alimentów na małżonka.

Zawierana między mną jako pełnomocnikiem, a klientem umowa nie zawiera żadnych dodatkowych, ukrytych opłat.

Konsultacje w sprawach rozwodowych

Kancelaria Adwokacka adwokat Justryny Jarentowskiej świadczy również bieżące doradztwo  prawne w sprawach rozwodowych i innych związanych z tą problematyką. Konsultacje prawne możliwe są w siedzibie Kancelarii i Filii, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania. Możliwe jest również odbycie konsultacji online lub też telefonicznej.