Menu
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM akty założycielskie, umowy, statuty, regulaminy KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM
akty założycielskie, umowy, statuty, regulaminy
Zobacz więcejZadzwoń
SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE rozwody, podziały majątku wspólnego, Działy spadku ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA
SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE
rozwody, podziały majątku wspólnego, Działy spadku
Zobacz więcejZadzwoń
ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA za szkody łowieckie, gradobicia, wypadki przy pracy w rolnictwie WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI
ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA
za szkody łowieckie, gradobicia, wypadki przy pracy w rolnictwie
Zobacz więcejZadzwoń
WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI przez rolników, spółdzielnie, przetwórców, sprzedawców SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE
WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI
przez rolników, spółdzielnie, przetwórców, sprzedawców
Zobacz więcejZadzwoń

Podział majątku

KIEDY JEST MOŻLIWY PODZIAŁ MAJĄTKU?

Postępowanie o podział majątku wspólnego jest najczęściej kojarzone ze sprawą o rozwód. Jeśli pomiędzy małżonkami istniała wspólność majątkowa małżeńska, to na skutek orzeczenia rozwodu wspólność ta ustaje. Trzeba wtedy dokonać podziału majątku wspólnego. Wspólność ustawowa małżeńska ustaje również na skutek orzeczenia separacji, unieważnienia małżeństwa, zawarcia umowy o ustanowieniu rozdzielności majątkowej, orzeczenia przez sąd rozdzielności majątkowej czy śmierci współmałżonka.

ILE TRAWA SPRAWA O PODZIAŁ MAJĄTKU W SĄDZIE?

W przypadku braku porozumienia małżonków oraz konieczność przeprowadzenia wyceny poszczególnych składników przez biegłych sądowych , tego typu postępowania mogą trwać nawet kilka lat. Natomiast, jeśli jest zgoda małżonków co do podziału majątku np. w wyniku negocjacji przedprocesowych, to po złożeniu zgodnego wniosku sąd może wydać orzeczenie już na pierwszej rozprawie.

Niektóre sprawy mogą trwać wiele miesięcy lub lat, dlatego warto skorzystać z doświadczenia adwokata w podziale majątku. Bardziej złożone sprawy wymagają dużej zręczności i ogromnego doświadczenia pełnomocnika, np. w sytuacji, kiedy małżonkowie dorobili się większego majątku (np. przedsiębiorstwa).

Postępowanie dotyczące podziału majątku w Lublinie często jest skomplikowane i długotrwałe. W pierwszej kolejności trzeba ustalić jakie składniki wchodzą w skład majątku wspólnego małżonków. Następnie trzeba ustalić wartość poszczególnych składników. Jeśli małżonkowie nie są zgodni co do wartości składników, niezbędna jest pomoc biegłego rzeczoznawcy. Zazwyczaj największe problemy pojawiają się przy ustaleniu wartości nieruchomości obciążonej kredytem hipotecznym oraz ustaleniu, któremu z małżonków ma przypaść ten składnik majątku. Należy pamiętać, że podział majątku nie ma wpływu na zobowiązania wynikające z umowy o kredyt hipoteczny zawartej z bankiem.

NIERÓWNE UDZIAŁY W PODZIALE MAJĄTKU

W sprawie o podział majątku można żądać ustalenie nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym oraz rozliczenia nakładów i wydatków z majątku wspólnego na osobisty każdego małżonka oraz zwrotu nakładów i wydatków z majątku osobistego na majątek wspólny.

Biorąc pod uwagę wielość zagadnień i zawiłość spraw o podział majątku warto skorzystać z pomocy adwokata z naszej Kancelarii. Posiadana przez nas wiedza i doświadczenie w sprawach rodzinnych pomogą w osiągnięciu korzystnego rozstrzygnięcia oraz uniknięciu problemów w przyszłości.

PODZIAŁ MAJĄTKU - POMOC ADWOKATA W LUBLINIE

Nasza kancelaria w Lublinie świadczy kompleksową pomoc prawną na każdym etapie sprawy o podział majątku:

  • udzielamy porad prawnych – zarówno przed jaki i w trakcie postępowania sądowego,
  • prowadzimy spotkania w celu próby osiągnięcia kompromisu,
  • sporządzamy pisma procesowe np. wniosek o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami,
  • reprezentujemy klientów przed sądem – czuwamy nad przebiegiem postępowania sądowego, na bieżąco i
  • informujemy klientów o stanie sprawy oraz opracowujemy z klientem strategię działania.
     

Jeśli decydujesz się na samodzielne złożenie wniosku o podział majątku wspólnego, zachęcamy do skorzystania z porady prawnej podczas której adwokat wyjaśni przebieg postępowania, pomoże zgromadzić materiał dowodowy oraz wytłumaczy możliwe rozstrzygnięcia i ich skutki.

PODZIAŁ MAJĄTKU - DO JAKIEGO SĄDU W LUBLINIE NALEZY ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Sądem właściwym w sprawie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami będzie sąd rejonowy, bez względu na wartość majątku podlegającego podziałowi. Wniosek o podział majątku należy złożyć to sądu miejsca położenia majątku. Jeśli składniki majątku znajdują się w okręgach różnych sądów rejonowych, to do wnioskodawcy należy wybór do którego sądu złoży wniosek. Oczywiście wnioskodawca może wybrać jeden z sądów w okręgu którego znajduje się składnik majątku wspólnego małżonków. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy wspólność majątkowa ustała przez śmierć jednego z małżonków – wtedy sądem właściwym jest wyłącznie sąd spadku, czyli sąd ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy.

Zapraszamy do kontaktu z adwokatem.