Menu
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM akty założycielskie, umowy, statuty, regulaminy KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM
akty założycielskie, umowy, statuty, regulaminy
Zobacz więcejZadzwoń
SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE rozwody, podziały majątku wspólnego, Działy spadku ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA
SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE
rozwody, podziały majątku wspólnego, Działy spadku
Zobacz więcejZadzwoń
ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA za szkody łowieckie, gradobicia, wypadki przy pracy w rolnictwie WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI
ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA
za szkody łowieckie, gradobicia, wypadki przy pracy w rolnictwie
Zobacz więcejZadzwoń
WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI przez rolników, spółdzielnie, przetwórców, sprzedawców SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE
WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI
przez rolników, spółdzielnie, przetwórców, sprzedawców
Zobacz więcejZadzwoń

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne to dział prawa cywilnego, który reguluje stosunki rodzinne: majątkowe i niemajątkowe. Źródłem prawa rodzinnego jest nie tylko Kodeks rodzinny i opiekuńczy, lecz także kodeks cywilny oraz ustawy szczegółowe.

Kancelaria Adwokacka w Lublinie zapewnia kompleksową pomoc prawną w zakresie spraw rodzinnych: rozwodów, separacji, alimentów, władzy rodzicielskiej i kontaktów rodzica z dzieckiem. Zakres usług obejmuje porady, opinie prawne, sporządzanie pism oraz reprezentację Klienta na każdym etapie postępowania, od rozmów przedsądowych po postępowania przed sądami rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi i Sądem Najwyższym.

Każdy dobry adwokat z miasta Lublin, dla którego  prawo rodzinne jest specjalizacją prowadzi sprawy o separację oraz o rozwód, które zgodnie z art. 56 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, są efektem trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, a także sprawy cywilne będące następstwem powyższych spraw np. sprawy o podział majątku, o alimenty, władzę rodzicielską, czyli ustanowienie opieki nad dziećmi.

Sprawy rodzinne zwykle wiążą się z silnymi emocjami i brakiem porozumienia małżonków, co niewątpliwie ma wpływ na dzieci. Z tego względu, wymagają one od adwokatów i radców prawnych wyczucia, dyskrecji. Adwokaci naszej Kancelarii zapewniają pełne zaangażowanie w sprawę i indywidualne podejście, co gwarantuje jak najlepsze zapoznanie się z okolicznościami konkretnego przypadku i właściwe podejmowanie czynności procesowych.

Sprawy rodzinne - Lublin


Jesteśmy świadomi tego, że sprawy związane z prawem rodzinnym, z uwagi na szczególną specyfikę i dynamikę, wymagają stałego kontaktu adwokata z Klientem. Sprawami rodzinnymi zajmujemy się w sposób dyskretny i rzetelny mając zawsze na uwadze najlepszy interes Klienta. Znajomość prawa rodzinnego i wieloletnie doświadczenie poparte wieloletnią praktyką w postępowaniach sądowych pozwala nam niejednokrotnie na uzyskanie pozytywnego rozstrzygnięcia spraw rodzinnych przed rozpoczęciem postępowania jak i przed sądami powszechnymi. Reprezentujemy klientów także podczas negocjacji i mediacji. Prawo rodzinnego to jedna z głównych dziedzin, w których się specjalizujemy, jednak zapewniamy wsparcie także w innych sprawach cywilnych.

Zakres usług adwokackich z zakresu prawa rodzinnego

Rozwód i separacja

Reprezentujemy Klientów przed sądami. Prawo rodzinne zawiera w sobie, m.in. rozwody Lublin. Nasz prawnik - adwokat prowadzący sprawy rozwodowe zadba o uregulowanie wszystkich spraw związanych z rozwodem i separacją. Przygotuje pozew o rozwód i inne niezbędne dokumenty. Kancelaria prowadzi sprawy o:

 • rozwód bez orzekania o winie,
 • rozwody z orzekaniem o winie małżonka,
 • unieważnienie małżeństwa,
 • rozwód z obcokrajowcem,
 • separacja,
 • uznanie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wyroków rozwodowych sądów zagranicznych.

Alimenty


Jako adwokaci prowadzimy sprawy sądowe, wspieramy interesantów w sprawach rodzinnych o alimenty. Reprezentujemy klientów, którzy dochodzą alimentów, jak i pozwanych o ich zapłatę. Obowiązek zapłaty świadczeń alimentacyjnych może wynikać z małżeństwa, pokrewieństwa lub powinowactwa. Zakres prowadzonych spraw:

 • alimenty na dzieci małoletnie i uczące się,
 • alimenty na rzecz krewnego,na rzecz dziecka,
 • alimenty na rzecz małżonka rozwiedzionego,
 • zaspokojenie potrzeb rodziny,
 • zasądzenie, podwyższenie lub obniżenie alimentów,
 • uchylenie obowiązku alimentacyjnego,
 • zwrot niesłusznie płaconych alimentów,
 • wystąpienie do komornika o egzekucję alimentów.

Sprawy majątkowe


Zapewniamy także pomoc adwokata w sprawach majątkowych małżonków. W trakcie trwania małżeństwa lub przed wstąpieniem w związek małżeński doradzamy przy wyborze odpowiadającego sytuacji życiowej majątkowego ustroju małżeńskiego (rozdzielność majątkowa, wspólność majątkowa, rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków, rozszerzenie ograniczenie wspólności majątkowej).


Kancelaria adwokacka w Lublinie prowadzi sprawy z zakresu prawa rodzinnego będące konsekwencją rozwodu lub separacji albo zakończenia związku nieformalnego (konkubinatu), np. o podział majątku wspólnego małżonków, o rozliczenie konkubinatu.

Zakres usług prawnych naszej Kancelarii Adwokackiej w Lublinie obejmuje:

 • majątkowe umowy małżeńskie (intercyza), ustanowienie rozdzielności majątkowej lub rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków i wyłączenie odpowiedzialności za zobowiązania współmałżonka, ustanowienie wspólności majątkowej, ograniczenie lub rozszerzenie wspólności majątkowej, uznanie umowy majątkowej małżeńskiej za nieważną
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami przez sąd
 • wyrażenie zgody przez sąd na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd,
 • podział majątku wspólnego małżonków,
 • pozbawienie małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym
 • zwrot wydatków lub nakładów na majątek wspólny lub osobisty,
 • ustalenie nierównych udziałów we wspólnym majątku,
 • rozliczenie konkubinatu,

Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem


Obowiązkiem rodziców jest wychowanie dziecka, zapewnienie opieki, reprezentowanie go i zarządzanie jego majątkiem. Jednak w niektórych przypadkach władza rodzicielska, sprawowanie opieki oraz kontakty z dzieckiem zostają ograniczone lub zawieszone lub wymagają interwencji ze strony sądu lub innych organów państwowych.

Usługi oferowane przez kancelarię:

 • przyznanie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • ograniczenie władzy rodzicielskiej,
 • zawieszenie władzy rodzicielskiej,
 • nieprzestrzeganie przez rodzica ustalonego sposobu kontaktów z dzieckiem,
 • porozumienia wychowawcze,
 • ustalenie miejsca pobytu dziecka,
 • ustalenie kontaktów rodziców z dzieckiem,
 • ograniczenie i zakazanie kontaktów z dziećmi,
 • zmiana postanowienia sądu opiekuńczego dotyczącego kontaktów z dzieckiem, miejsca zamieszkania, władzy rodzicielskiej,
 • sądowe zaprzeczenie lub ustalenie ojcostwa,
 • sądowe zaprzeczenie lub ustalenie macierzyństwa,
 • ubezwłasnowolnienie częściowe i całkowite,
 • zezwolenie na zarządzanie majątkiem dziecka,
 • uznanie dziecka,
 • przysposobienie dziecka,
 • wyjazd dziecka za granicę na pobyt czasowy i stały,
 • uprowadzenie dziecka za granicę.

Jeśli potrzebują Państwo dobrego prawnika, adwokata z Lublina i profesjonalnej porady prawnej, zapraszamy do współpracy z naszą Kancelarią – Umów się na spotkanie z adwokatem w biurze przy ul. M. Curioe- Skłodowskiej 32/4 w Lublinie.