Menu
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM akty założycielskie, umowy, statuty, regulaminy KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM
akty założycielskie, umowy, statuty, regulaminy
Zobacz więcejZadzwoń
SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE rozwody, podziały majątku wspólnego, Działy spadku ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA
SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE
rozwody, podziały majątku wspólnego, Działy spadku
Zobacz więcejZadzwoń
ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA za szkody łowieckie, gradobicia, wypadki przy pracy w rolnictwie WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI
ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA
za szkody łowieckie, gradobicia, wypadki przy pracy w rolnictwie
Zobacz więcejZadzwoń
WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI przez rolników, spółdzielnie, przetwórców, sprzedawców SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE
WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI
przez rolników, spółdzielnie, przetwórców, sprzedawców
Zobacz więcejZadzwoń

Upadłość konsumencka

NA CZYM POLEGA UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA?

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe, dzięki któremu osoba fizyczna znajdująca się w trudnej sytuacji finansowej może przerwać niekończącą spiralę zadłużenia. Skuteczne przeprowadzenie takiego postępowania pozwala osobom fizycznym uwolnić się od wymagalnych zobowiązań i rozpocząć nowy start, zyskując nowe możliwości.

WNIOSEK O UPADŁOŚĆ KONSUMENCKĄ LUBLIN

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie zawsze oznacza jednak umorzenie zobowiązań dłużnika. Jest to bowiem procedura skomplikowana i wieloetapowa, której końcowy rezultat zależy od bardzo wielu czynników. Dla uzyskania zadowalającego wyniku konieczne jest przede wszystkim odpowiednie przygotowanie formularza upadłościowego. Prawidłowo opracowany wniosek pozwala na uniknięcie niepotrzebnych problemów w toku sprawy o ogłoszenie upadłości i zwiększa szanse na całkowite oddłużenie konsumenta.

ODDŁUŻENIE LUBLIN

Upadłość konsumencka ma na celu oddłużenie niewypłacalnego dłużnika i spłacenie wierzycieli. W planie spłaty określa się, jaka część długów ma zostać spłacona, a jako część zobowiązań zostanie umorzona. Plan spłaty jest wykonywany przez upadłego do 36 miesięcy. Wyjątkiem jest sytuacja gdy sąd ustali, że upadły do swojej niewypłacalności bądź istotnie zwiększył jej stopień umyślnie czy też istotnie zwiększył jej stopień umyślnie bądź też wskutek rażącego niedbalstwa. W takiej sytuacji nie może zostać ustalony na krócej niż 36 miesięcy, ani dłużej niż 82 miesiące. Umorzenie określone w planie może dotyczyć części lub całości długów, powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości, których dłużnik nie jest w stanie spłacić. Umorzenie zobowiązań ma miejsce gdy dłużnik jest trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty.

ILE TRWA UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA?

Postępowanie upadłościowe może trwać od kilku miesięcy do kilku lat. Nasza kancelaria prawna w Poznaniu zadba, aby trwało ono jak najkrócej. Zapraszamy do kontaktu telefonicznie lub za pośrednictwem formularza kontaktowego.

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA LUBLIN ADWOKAT

Nasza Kancelaria zapewnia kompleksową pomoc prawną w zakresie upadłości konsumenckiej. Pomagamy zgromadzić niezbędne dokumenty, prowadzimy sprawy o upadłość konsumencką osób fizycznych i byłych przedsiębiorców, przygotowujemy wnioski o wyłączenie rzeczy z masy upadłości. Z powodzeniem reprezentujemy interesy naszych Klientów w postępowaniu sądowym, a także w kontaktach z syndykiem.

POMOC W UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ LUBLIN

Nasza Kancelaria zapewnia:

  • Kompleksową analizę sytuacji finansowej dłużnika.Doświadczony prawnik z zespołu naszej Kancelarii zapozna się z Twoją sytuacją finansową i pomoże Ci zgromadzić niezbędne dokumenty. Po przeprowadzonej analizie przedstawimy Tobie szacunkową wycenę naszych usług.
  • Przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Nasz zespół ustali wysokość wierzytelności każdego wierzyciela, przygotuje zestawienie majątku i sporządzi spis wierzytelności spornych. Opracujemy także odpowiednią argumentację przemawiającą za uwzględnieniem wniosku o Twoją upadłość konsumencką.
  • Wsparcie prawne w toku postępowania upadłościowego. Wyjaśnimy Ci wszystkie zawiłości sprawy i pomożemy nawiązać współpracę z syndykiem. 

Kontakt z Kancelarią.