Menu
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM akty założycielskie, umowy, statuty, regulaminy KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM
akty założycielskie, umowy, statuty, regulaminy
Zobacz więcejZadzwoń
SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE rozwody, podziały majątku wspólnego, Działy spadku ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA
SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE
rozwody, podziały majątku wspólnego, Działy spadku
Zobacz więcejZadzwoń
ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA za szkody łowieckie, gradobicia, wypadki przy pracy w rolnictwie WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI
ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA
za szkody łowieckie, gradobicia, wypadki przy pracy w rolnictwie
Zobacz więcejZadzwoń
WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI przez rolników, spółdzielnie, przetwórców, sprzedawców SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE
WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI
przez rolników, spółdzielnie, przetwórców, sprzedawców
Zobacz więcejZadzwoń

Klienci indywidualni

Pomoc prawna dla Klientów indywidualnych – Tomaszów Lubelski

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną dla Klientów indywidualnych w postaci:

 • porad prawnych,
 • sporządzania pisemnych opinii prawnych,
 • sporządzania pism, umów oraz innych dokumentów,
 • prowadzenia spraw sądowych i administracyjnych oraz reprezentowania Klienta przed odpowiednimi organami.

Kancelaria prawna adwokat Justyny Jarentowskiej oferuje profesjonalną pomoc w obrębie wielu gałęzi prawa, zakres pomocy dopasowując do potrzeb Klienta. Usługi Kancelarii obejmują szeroki zakres, między innymi:

W zakresie prawa cywilnego Kancelaria udziela pomocy m. in. w zakresie:

 • podział majątku wspólnego
 • zniesienie współwłasności
 • dział spadku
 • sprawy spadkowe
 • zasiedzenie
 • spory sąsiedzkie
 • spory wynikające ze współwłasności
 • sprawy konsumenckie
 • dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień 

W zakresie prawa zobowiązań z kolei, Prawnicy Kancelari Adwokackiej zajmują się prowadzeniem spraw związanych z:

 • prawem umów (niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów np. sprzedaży, najmu, o dzieło, o roboty budowlane, pożyczki i in.),
 • dochodzenie należności, odszkodowaniaz tytułu odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej,
 • realizacja uprawnień wynikających z naruszenia dóbr osobistych,
 • niewypłacalnościć dłużnika z pokrzywdzeniem wierzyciela (tzw. skarga pauliańska),
 • windykacją należność pieniężnych,
 • bezpodstawnego wzbogacenia i in.

W zakresie prawa spadkowego, Kancelaria śwaidczy pomoc prawną, w zakresie:

 • stwierdzenie nabycia spadku z ustawy
 • stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu,
 • dział spadku,
 • uznania spadkobiercy za niegodnego,
 • wydziedziczenie z masy spadkowej,
 • zachowek,

W ramach świadczonych usług z dziedziny prawa rodzinnego Kancelaria Adwokacka reprezentuje Klientów w sprawach o:

 • rozwód,
 • separację,
 • podział majątku wspólnego małżonków,
 • alimenty (ich zasądzenie lub o uchylenie obowiązku alimentacyjnego oraz obniżenie alimentów lub ich podwyższenie),
 • uregulowanie kontaktów stron z dziećmi, zaprzeczenia lub ustalenia ojcostwa,
 • pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej jednego z rodziców,
 • rozstrzygnięcie istotnych spraw dziecka,
 • wyrażenie zgody przez Sąd na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka,
 • ubezwłasnowolnienie zarówno częściowe jak i całkowite,
 • adopcję dziecka lub ustanowienie dla niego rodziny zastępczej i in.

Ponado Koncelaria udziela pomocy prawnej z zakresu:

 • upadłość konsumencka
 • prawo budowlane, m.in. kompleksowa obsługa inwestycji budowlanych
 • prawo pracy – sprawy związane ze stosunkiem pracy, roszczenia dotyczące wypłaty wynagrodzenia lub odszkodowania, przywrócenia do pracy lub przywrócenia warunków pracy itd. (reprezentacja pracowników oraz pracodawców)
 • prawo ubezpieczeń społecznych – świadczenia rentowe, emerytalne, zasiłki, składki itp.
 • prawo administracyjne – reprezentacja w postępowaniach przed organami administracji publicznej i samorządowej, w tym przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym, pisma, wnioski, odwołania, skargi itd.
 • odszkodowania: szkody w rolnictwie, komunikacyjne, za błąd medyczny, nienależyte wykonanie umowy, uszkodzenie ciała, inne.

Kancelaria świadczy swoim Klientom zarówno pomoc w postępowaniu przedsądowym, jak i poprzez reprezentację w sądzie. Prowadzimy sprawy rozwodowe, separacyjne i alimentacyjne, pomagamy dochodzić roszczeń z tytułu odszkodowania lub zadośćuczynienia w różnego rodzaju sytuacjach (w tym odszkodowania w rolnictwie i odszkodowania komunikacyjne), reprezentujemy pracowników i pracodawców przed sądem w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. We wszystkich wymienionych dziedzinach adwokat Justyna Jarentowska udziela również porad i konsultacji prawnych.