Menu
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM akty założycielskie, umowy, statuty, regulaminy KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM
akty założycielskie, umowy, statuty, regulaminy
Zobacz więcejZadzwoń
SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE rozwody, podziały majątku wspólnego, Działy spadku ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA
SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE
rozwody, podziały majątku wspólnego, Działy spadku
Zobacz więcejZadzwoń
ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA za szkody łowieckie, gradobicia, wypadki przy pracy w rolnictwie WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI
ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA
za szkody łowieckie, gradobicia, wypadki przy pracy w rolnictwie
Zobacz więcejZadzwoń
WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI przez rolników, spółdzielnie, przetwórców, sprzedawców SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE
WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI
przez rolników, spółdzielnie, przetwórców, sprzedawców
Zobacz więcejZadzwoń
Blog

Skutki włączenia nieruchomości rolnej do granic administracyjnych miasta

ZAPYTANIE ROLNIKA:
Jestem rolnikiem indywidualnym. Nabyłem nieruchomość rolną o powierzchni 0,8 ha położoną w gminie wiejskiej, którą następnie włączyłem do gospodarstwa rolnego obejmującego grunty orne o łącznej powierzchni 12 ha. W wyniku rozszerzenia granic miasta włączono moją nieruchomość do granic administracyjnych miasta. Jakie skutki niesie za sobą ta zmiana? Czy mogę sprzedać nabytą nieruchomość przed upływem 5 lat? Czy mogę ją przeznaczyć pod działkę budowlaną? 
 
 
Co do zasady, nabywca nieruchomości rolnej jest obowiązany prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia przez niego tej nieruchomości, a w przypadku osoby fizycznej prowadzić to gospodarstwo osobiście (art. 2b ust. 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego). Oznacza to, że we wskazanym okresie nieruchomość nie może być zbyta ani oddana w posiadanie innym podmiotom. Obowiązujące przepisy przewidują jednak wyjątki od tej zasady.
 
Zgodnie z art. 2b ust. 4 pkt 3 u.k.u.r., przepisów nie stosuje się m. in. do nieruchomości rolnej położonej w granicach administracyjnych miasta o powierzchni mniejszej niż 1ha.
 
Z powyższego wynika wprost, że zakazy i nakazy ustają, w sytuacji, gdy nieruchomość przestaje spełniać ustawowe przesłanki. Dotyczy to także nieruchomości po jej nabyciu i włączenia do gospodarstwa rolnego.
 
Na gruncie przedstawionego stanu faktycznego doszło do włączenia do granic administracyjnych miasta nieruchomości o powierzchni 0,8 ha, co oznacza, że spełniono przesłanki wyjątku unormowanego w art. 2b ust. 4 pkt 3 u.k.u.r. 

Odpowiedzieć należy zatem, że z mocy prawa nieruchomość wyłączona jest spod reżimu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego i nie wiążą się z nią ograniczenia takie jak zakaz zbywania w ciągu 5 lat czy obowiązek wykorzystywania na cele rolne. Można zatem przekształcić ja na cele budowlane lub sprzedać. 
 
Każdy problem prawny powinien być rozpatrywany indywidualnie. Powyższe informacje są jedynie ogólnymi zasadami i zawierają jedynie streszczenie ogólnego zagadnienia.
 
W celu uzyskania indywidualnej i kompleksowej porady prawnej z zakresu prawa rolnego należy skontaktować się z adwokatem Justyną Jarentowską - adwokat@jarentowska.pl lub kontakt@jarentowska.pl. Możliwy jest także kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 785 044 447 lub kontakt przez Formularz kontaktowy.

Mam nadzieje, że powyższe informacje okazały się pomocne. Jeśli dalej masz jakieś wątpliwości dotyczące prawa rolnego zadaj pytanie w komentarzu poniżej. Postaram się Ci pomóc.
 
Źródła: Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2569 z późn. zm.);T. Czech [w:] Kształtowanie ustroju rolnego. Komentarz, wyd. II, Warszawa 2022, art. 2(b); zdjęcie: pixabay.com;