Menu
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM akty założycielskie, umowy, statuty, regulaminy KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM
akty założycielskie, umowy, statuty, regulaminy
Zobacz więcejZadzwoń
SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE rozwody, podziały majątku wspólnego, Działy spadku ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA
SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE
rozwody, podziały majątku wspólnego, Działy spadku
Zobacz więcejZadzwoń
ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA za szkody łowieckie, gradobicia, wypadki przy pracy w rolnictwie WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI
ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA
za szkody łowieckie, gradobicia, wypadki przy pracy w rolnictwie
Zobacz więcejZadzwoń
WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI przez rolników, spółdzielnie, przetwórców, sprzedawców SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE
WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI
przez rolników, spółdzielnie, przetwórców, sprzedawców
Zobacz więcejZadzwoń
Blog

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zbycie nieruchomości rolnej przed upływem 5 lat od jej nabycia

STAN FAKTYCZNY:
Jestem rolnikiem indywidualnym. W dniu 16.02.2020 r. nabyłem grunt rolny, następnie 20.03.2022 r. wszedł w życie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący moją nieruchomość. Zgodnie z tym planem nieruchomość znajduje się na obszarze przeznaczonym na cele inne niż rolne. Chciałbym w 2023 r. zbyć nieruchomość, czy obowiązują mnie jakieś ograniczenia?
 
Co do zasady, nabywca nieruchomości rolnej jest obowiązany prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia przez niego tej nieruchomości, a w przypadku osoby fizycznej prowadzić to gospodarstwo osobiście (art. 2b ust. 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego) . We wspomnianym okresie nieruchomość nie może być zbyta ani oddana w posiadanie innym podmiotom. Obowiązujące przepisy przewidują wyjątki od tej zasady, co oznacza, że zbycie nieruchomości gruntowej jest możliwe po spełnieniu warunków wynikających z ustawy.
 
Na gruncie przedstawionego stanu faktycznego, w pierwszej kolejności należy rozważyć czy przedmiotowa nieruchomość, w wyniku zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nadal podlegać będzie tym restrykcjom. Odpowiedzi na to pytanie należy szukać w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego (dalej: u. k. u. r.) oraz ustawie kodeks cywilny (dalej: k.c.).
 
Pod pojęciem nieruchomości rolnej należy rozumieć nieruchomość rolną w rozumieniu kodeksu cywilnego - nieruchomościami rolnymi (gruntami rolnymi) są nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej - z wyłączeniem nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cele inne niż rolne (art. 2 pkt 1 u. k. u. r. w zw. z 46(1) k.c.).
 
Z powyższego wynika wprost, że nie stanowi nieruchomości rolnej – w rozumieniu przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego – grunt, który jest położony na obszarze przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele inne niż rolne, nawet gdy odpowiada wymaganiom przewidzianym w art. 46(1) k.c. (Wyrok NSA z 23.07.2021 r., I OSK 70/21, LEX nr 3205369; Wyrok SN z 5.09.2012 r., IV CSK 93/12, LEX nr 1229816)
 
Wobec powyższego oraz dotychczasowej linii interpretacyjnej, wynika, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego poprzez przeznaczenie nieruchomości na cele inne niż rolne, powoduje, że z dniem wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wygasł obowiązek wynikający z art. 2b ( u. k. u. r.).
 

Autor: aplikant radcowski Małgorzata Mądrzejewska 
 
Każdy problem prawny powinien być rozpatrywany indywidualnie. Powyższe informacje są jedynie ogólnymi zasadami i zawierają jedynie streszczenie ogólnego zagadnienia.
 
W celu uzyskania indywidualnej i kompleksowej porady prawnej z zakresu prawa rolnego należy skontaktować się z adwokatem Justyną Jarentowską - adwokat@jarentowska.pl lub kontakt@jarentowska.pl. Możliwy jest także kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 785 044 447 lub kontakt przez Formularz kontaktowy.
 
Mam nadzieje, że powyższe informacje okazały się pomocne. Jeśli dalej masz jakieś wątpliwości dotyczące prawa rolnego zadaj pytanie w komentarzu poniżej. Postaram się Ci pomóc.
 
Źródła: Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2569 z późn. zm.); Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.); Wyrok NSA z 23.07.2021 r., I OSK 70/21, LEX nr 3205369; Wyrok SN z 5.09.2012 r., IV CSK 93/12, LEX nr 1229816; zdjęcie: pixabay.com;