Menu
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM akty założycielskie, umowy, statuty, regulaminy KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM
akty założycielskie, umowy, statuty, regulaminy
Zobacz więcejZadzwoń
SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE rozwody, podziały majątku wspólnego, Działy spadku ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA
SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE
rozwody, podziały majątku wspólnego, Działy spadku
Zobacz więcejZadzwoń
ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA za szkody łowieckie, gradobicia, wypadki przy pracy w rolnictwie WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI
ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA
za szkody łowieckie, gradobicia, wypadki przy pracy w rolnictwie
Zobacz więcejZadzwoń
WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI przez rolników, spółdzielnie, przetwórców, sprzedawców SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE
WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI
przez rolników, spółdzielnie, przetwórców, sprzedawców
Zobacz więcejZadzwoń
Blog

Sprostowanie Aktu Własności Ziemi - czy jest możliwe?

Czy jest możliwe sprostowanie aktu własności ziemi?

Planuje sprzedać nieruchomość odziedziczoną po dziadkach, ale w Akcie Własności Ziemi ujawnił się błąd, który uniemożliwia transakcję. Czy jest możliwe wyprostowanie tego błędu w akcie z 1976 r.? Jak to zrobić, aby możliwa była sprzedaż gruntu rolnego? 

Podstawę sprostowania aktu własności ziemi wydanego na podstawie ustawy  z dnia 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych, stanowi art. 113 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego, który umożliwia sprostowanie z urzędu i na wniosek błędów pisarskich i rachunkowych oraz innych oczywistych omyłek w wydanych przez ten organ decyzjach (a także w innych orzeczeniach).

Nie każdy błąd aktu własności ziemi będzie możliwy do sprostowania w trybie art. 113 § 1 k.p.a.

Sprostowaniu mogą podlegać:

  • błędy pisarskie
  • błędy rachunkowe
  • oczywiste omyłki pisarskie

O ile błędy pisarskie i rachunkowe nie stanowią problemu w rozpozniu, to oczywiste omyłki pisarskie nie zawsze są tak oczywiste. 

W piśmiennictwie powszechnie przyjmuje się, że oczywista omyłka pisarska to widoczne, wbrew zamierzeniu organu, niewłaściwe użycie wyrazu, widocznie mylna pisownia, widoczne, niezamierzone opuszczenie jednego lub więcej wyrazów. Inne oczywiste omyłki to omyłki stojące na równi z błędami pisarskimi, polegające na tym, że w decyzji wyrażono coś, co widocznie jest niezgodne z myślą wyrażoną niedwuznacznie przez organ, a zostało wypowiedziane przez przeoczenie, niewłaściwy dobór słowa.

Oczywista omyłka z art. 113 § 1 k.p.a. to błąd, który jednoznacznie i w sposób oczywisty, a więc bez jakiegokolwiek merytorycznego badania sprawy, wynika z porównania materiału dowodowego stanowiącego podstawę do wydania decyzji z treścią decyzji.

Sprostowanie decyzji w trybie art. 113 § 1 k.p.a. nie może prowadzić natomiast do ponownej merytorycznej oceny sprawy administracyjnej. Instytucja ta nie może być więc wykorzystywana jako sposób na merytoryczną zmianę decyzji.

W konsekwencji, nie każda omyłka może podlegać sprostowaniu. 

Najczęściej sprostowaniu ulegają omyłki w zakresie imini rodziców, omyłki w nazwisku, omyłki w datach czy pokrewieństwie. Znacznie trudniej uznać wadliwe oznaczcenie numeru działki lub jej powierchnię jako oczywistąomyłkę pisarską, bowiem wymaga to merytorycznego badania całości sprawy. 

Warto pamiętać, że w przypadku aktu własności ziemi zasadniczym dokumentem stwierdzającym stan władania na gruncie stanowiły sporządzane w trakcie postępowania uwłaszczeniowego i stanowiące podstawę do wydania decyzji stwierdzającej nabycie własności nieruchomości, protokoły ustalenia posiadania gospodarstwa rolnego według stanu na dzień 4 listopada 1971 r. Gdyby więc z takiego protokołu oraz innych dokumentów stanowiących podstawę wydania aktu własności ziemi, takich jak np. szkice polowe, wynikały inne dane niż w akcie własności ziemi (np numer działki, powierzchnia), wówczas istniałyby podstawy do stwierdzenia błędu lub oczywistej omyłki pisarskiej.

Oznacza to, że każdą sprawę należy zbadać indywidualnie. 

***

Każdy problem prawny powinien być rozpatrywany indywidualnie. Powyższe informacje są jedynie ogólnymi zasadami i zawierają jedynie streszczenie ogólnego zagadnienia.
 
W celu uzyskania indywidualnej i kompleksowej porady prawnej z zakresu prawa rolnego należy skontaktować się z adwokatem Justyną Jarentowską - adwokat@jarentowska.pl lub kontakt@jarentowska.pl. Możliwy jest także kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 785 044 447 lub kontakt przez Formularz kontaktowy.
 
Mam nadzieje, że powyższe informacje okazały się pomocne. Jeśli dalej masz jakieś wątpliwości dotyczące prawa rolnego zadaj pytanie w komentarzu poniżej. Postaram się Ci pomóc.
 
Źródła: Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego, Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 17 marca 2022 r. II SA/Lu 819/21 zdjęcie: pixabay.com;
 

Hasła: akt własności ziemi, błąd w akcie własności ziemi, sprostowanie aktu własności ziemi, awz,