Menu
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM akty założycielskie, umowy, statuty, regulaminy KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM
akty założycielskie, umowy, statuty, regulaminy
Zobacz więcejZadzwoń
SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE rozwody, podziały majątku wspólnego, Działy spadku ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA
SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE
rozwody, podziały majątku wspólnego, Działy spadku
Zobacz więcejZadzwoń
ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA za szkody łowieckie, gradobicia, wypadki przy pracy w rolnictwie WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI
ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA
za szkody łowieckie, gradobicia, wypadki przy pracy w rolnictwie
Zobacz więcejZadzwoń
WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI przez rolników, spółdzielnie, przetwórców, sprzedawców SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE
WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI
przez rolników, spółdzielnie, przetwórców, sprzedawców
Zobacz więcejZadzwoń
Blog

Wyższe dopłaty do zboża. Dopłaty dla rolników.

Dopłaty dla rolników. Wyższe kwoty dopłat do zboża.

W sobotę 20 maja 2023 r. wejdą w życie zmienione przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem środka wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych dla sektorów zbóż i nasion oleistych tz. pomoc dla rolników w sprawie dopłat do zbóż. 


Rozporządzenie zakłada dodatkowe wsparcie dla producentów kukurydzy, żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych lub nasion rzepaku lub rzepiku, w związku ze zwiększonym przywozem zbóż i nasion oleistych z Ukrainy. 


Kto dostanie dopłaty do zbóż?

Pomoc przyznaje się rolnikowi:

  1. któremu został nadany numer identyfikacyjny, o którym mowa w art. 12 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2022 r. poz. 2001 i 2727 oraz z 2023 r. poz. 412), i który wyraził zgodę, o której mowa w art. 10c ust. 3 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
  2. który dokonał sprzedaży kukurydzy, żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych lub nasion rzepaku lub rzepiku podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż lub nasion oleistych w okresie od dnia 15 kwietnia 2023 r. do dnia 15 czerwca 2023 r.;
    który poniósł stratę gospodarczą, o której mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia 2023/739;
  3. który w 2022 r. złożył wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego i zadeklarował w tym wniosku powierzchnię upraw kukurydzy, żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych, rzepaku lub rzepiku;
    prowadzącemu gospodarstwo rolne o powierzchni do 300 ha użytków rolnych.

Czy potrzebna jest faktura?

Sprzedaż zbóż, rzepaku lub rzepiku musi być udokumentowana fakturami VAT. Faktury VAT, są potwierdzeniem sprzedaży przez rolnika:

  1.  żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych lub nasion rzepaku lub rzepiku w okresie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 30 czerwca 2023 r. lub
  2. kukurydzy w okresie od dnia 15 kwietna 2023 r. do dnia 30 czerwca 2023 r.
  3.  podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż lub nasion oleistych, jak również podmiotom skupującym zboża lub nasiona oleiste w związku z prowadzoną przez te podmioty produkcją zwierzęcą. Dołącza się je do wniosku o przyznanie pomocy.

Termin składania wniosków

Jednocześnie wydłuża się termin końcowy na składanie wniosków o pomoc z 30 czerwca do 14 lipca 2023 r. Jest to związane z wydłużeniem terminu sprzedaży objętej pomocą z 15 czerwca do 30 czerwca 2023 r.

Kwoty pomocy:

Stawki pomocy wynoszą:
1)  1750 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy, rzepaku lub rzepiku położonych w województwie lubelskim lub podkarpackim;
2)  1125 zł na 1 ha powierzchni upraw jęczmienia lub pszenżyta położonych w województwie lubelskim lub podkarpackim;
3)  875 zł na 1 ha powierzchni upraw żyta, owsa lub mieszanek zbożowych położonych w województwie lubelskim lub podkarpackim;

4)  1610 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy, rzepaku lub rzepiku położonych w województwie małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim lub podlaskim;
5)  1035 zł na 1 ha powierzchni upraw jęczmienia lub pszenżyta położonych w województwie małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim lub podlaskim;
6)  805 zł na 1 ha powierzchni upraw żyta, owsa lub mieszanek zbożowych położonych w województwie małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim lub podlaskim;

7)  1400 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy, rzepaku lub rzepiku położonych w województwach innych niż wymienione w pkt 1 i 4;
8)  900 zł na 1 ha powierzchni upraw jęczmienia lub pszenżyta położonych w województwach innych niż wymienione w pkt 2 i 5;
9)  700 zł na 1 ha powierzchni upraw żyta, owsa lub mieszanek zbożowych położonych w województwach innych niż wymienione w pkt 3 i 6.

Dopłata do pszenicy sprzedanej od 15 maja do 30 czerwca br. zamiast - jak dotychczas 2200 zł/ha wyniesie 3025 zł/ha.