Menu
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM akty założycielskie, umowy, statuty, regulaminy KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM
akty założycielskie, umowy, statuty, regulaminy
Zobacz więcejZadzwoń
SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE rozwody, podziały majątku wspólnego, Działy spadku ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA
SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE
rozwody, podziały majątku wspólnego, Działy spadku
Zobacz więcejZadzwoń
ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA za szkody łowieckie, gradobicia, wypadki przy pracy w rolnictwie WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI
ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA
za szkody łowieckie, gradobicia, wypadki przy pracy w rolnictwie
Zobacz więcejZadzwoń
WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI przez rolników, spółdzielnie, przetwórców, sprzedawców SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE
WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI
przez rolników, spółdzielnie, przetwórców, sprzedawców
Zobacz więcejZadzwoń
Blog

Gospodarstwo rolne a dział spadku z udziałem nierolnika

„Po śmierci dziadka toczy się w sądzie sprawa o dział spadku, w skład którego wchodzi gospodarstwo rolne. Po dziadku dziedziczą trzy osoby, które nie mają nic wspólnego z rolnictwem. Ja chciałbym zająć się rolnictwem ale nie wiem czy będę mógł odziedziczyć gospodarstwo rolne skoro nie jestem rolnikiem indywidualnym. Czy sąd może zasądzić mi całe gospodarstwo rolne?”

W Pana sprawie zastosowanie znajdują m. in. przepisy Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r.o kształtowaniu ustroju rolnego. Zgodnie z art. 2a ust. 1 tej ustawy, nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. W sprawach o dział spadku ustawa przewiduje wyjątek co do nabycia nieruchomości rolnych przez osobę niebędącą rolnikiem.

Osoba nie będąca rolnikiem indywidualnym może nabyć własność gospodarstwa rolnego w wyniku zniesienia współwłasności, podziału majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa oraz działu spadku.

Może Pan zatem stać się jedynym właścicielem gospodarstwa rolnego. Należy jednak pamiętać, że powstanie wówczas obowiązek spłaty pozostałych spadkobierców, stosownie do przysługujących im udziałów.

Czy potrzebna jest zgoda KOWR?

Dla spraw o dział spadku, w skład którego wchodzi gospodarstwo rolne, nie jest wymagana zgoda Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na nabycie tych nieruchomości w drodze orzeczenia sądu.

Czy w wyniku odziedziczenia gospodarstwa stanę się rolnikiem?

Definicja rolnika indywidualnego również została określoną ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego. Zgodnie z tą definicją za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

Jest to jedynie ogólna definicja. Szczególowe przesłanki jakie należy spełnić aby zostać uznanym za rolnika indywidualnego, zostały opisane szczegółowo tutaj.

Z chwilą nabycia gospodarstwa rolnego w drodze dziedziczenia przez nierolnika spadkobieraca staje się jedynie właścicielem nieruchomości rolnych. Nie spełnia jednak pozostałych wymagań. Nie można zatem stwierdzić, że z tą chwilą staje się rolnikiem indywidualnym.

*****************

Każdy problem prawny powinien być rozpatrywany indywidualnie. Powyższe informacje są jedynie ogólnymi zasadami i zawierają jedynie streszczenie ogólnego zagadnienia.

W celu uzyskania indywidualnej i kompleksowej porady prawnej z zakresu dziedziczenia nieruchomości rolnych należy skontaktować się z adwokatem Justyną Jarentowską.

Mam nadzieje, że powyższe informacje okazały się pomocne. Jeśli dalej masz jakieś wątpliwości dotyczące dziedziczenia, zadaj pytanie w komentarzu poniżej. Postaram się Ci pomóc.

Ufam, że odpowiedziałam na Twoje pytania. Jeżeli zainteresował Cię wpis polub moją stronę na facebookuFacebook AGRO-PRAWO.

Źródła: zdjęcie: pixabay.com; Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego, Kodeks cywilny

Podziel się tym wpisem!