Menu
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM akty założycielskie, umowy, statuty, regulaminy KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM
akty założycielskie, umowy, statuty, regulaminy
Zobacz więcejZadzwoń
SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE rozwody, podziały majątku wspólnego, Działy spadku ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA
SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE
rozwody, podziały majątku wspólnego, Działy spadku
Zobacz więcejZadzwoń
ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA za szkody łowieckie, gradobicia, wypadki przy pracy w rolnictwie WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI
ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA
za szkody łowieckie, gradobicia, wypadki przy pracy w rolnictwie
Zobacz więcejZadzwoń
WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI przez rolników, spółdzielnie, przetwórców, sprzedawców SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE
WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI
przez rolników, spółdzielnie, przetwórców, sprzedawców
Zobacz więcejZadzwoń
Blog

Księgi Wieczyste - pomoc prawna w Lublinie

Obowiązek prowadzenia ksiąg wieczystych

Postępowanie wieczystoksięgowe jest bezpośrednio związane z obowiązkiem prowadzenia księgi wieczystej, który dotyczy każdej nieruchomości. Księ to rejestr publiczny, w którym znajdują się dane dotyczące stanu prawnego nieruchomości: tego, kto jest jej właścicielem, jakie są jego udziały, a także obciążeń dotyczących obiektu. Oferujemy klientom wsparcie w zakresie składania wniosków o wpisy i zmiany w księgach wieczystych.

Obowiązek prowadzenia księgi wieczystej dotyczy każdej nieruchomości. Z tego powodu postępowania wieczystoksięgowe to wymóg, który dotyczy każdego właściciela gruntu oraz zabudowy. W naszej Kancelarii pomagamy klientom w procesie składania deklaracji i zmian do księgi wieczystej.

Gdzie składa się wnioski wieczystoksięgowe?

Wnioski składa się w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości, której ma dotyczyć wpis. Postępowanie wieczystoksięgowe odbywa się w trybie nieprocesowym, z reguły na posiedzeniu niejawnym.

Księgi wieczyste Lublin - zakres pomocy prawnej

Pomagamy klientom w sprawach związanych z księgami wieczystymi w Lublinie i okolicach.

Nasze działania obejmują: 

  • analizę stanu prawnego wynikającego z wpisów w księgach wieczystych;
  • przygotowanie wniosku o wpisy do księgi wieczystej;
  • opracowanie dokumentów związanych ze zmianą treści księgi wieczystej lub wykreśleniem z niej konkretnych danych;
  • przygotowanie pism dotyczących wprowadzenie lub wykreślenia praw rzeczowych z rejestru;
  • reprezentację interesów klientów w związku z postępowaniami w sprawie uaktualnienia treści ksiąg wieczystych;
  • nadzorowanie postępowania dotyczącego utworzenia, podziału i zamknięcia ksiąg wieczystych; 
  • przygotowanie pism procesowych;
  • prowadenie spraw o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. 

Doradzamy również klientom, jakie kroki należy podjąć w związku z nabwaniem nieruchcomości, a także jakie skutki będą z nich wynikały. 

Problemy z księgami wieczystymi - problemy klientów

Najczęściej klienci zwracają się do nas w sprawie błędnych wpisów w księdze wieczystej. Dotyczy to zazwyczaj: wielkość działki, jej numer, błędy w imionach i nazwiskach właścicieli (na przykład istnienie tam osób już zmarłych), nieprawidłowe dane (jak na przykład data urodzenia) – te i inne kwestie należy jak najszybciej uregulować.

Czesto zdarza się, że dla jednej nieruchomości funkcjonują dwie księgi wieczyste co wymaga zamknięcia jednej z nich lub sprostowania wpisów. 

Zapis w księdze wieczystej musi zgadzać się ze stanem faktycznym. Istotne jest także to, że powinien zawsze być aktualny i należy niezwłocznie dokonywać w nim zmian. Czasem w celu sporządzenia odpowiedniego wniosku trzeba również uporządkować inne kwestie – spadkowe lub współwłasności.

Zawsze podczas postępowania wieczystoksięgowego konieczne jest zebranie kompletu załączników i na tej podstawie stworzenie odpowiedniego wniosku.

Jawność wpisów w Księgach Wieczystych

Warto wiedzieć, że księgi wieczyste są jawne, a więc każdy, kto posiada numer księgi wieczystej ma możliwość ich sprawdzenia przez internet i pozyskania informacji w przedmiocie wszystkich informacji odnośnie konkretnej nieruchomości, a zawartych w księdze wieczystej. Nadto istotnym jest, że w przypadku prowadzenia ksiąg wieczystych obowiązuje zasada domniemania, iż prawa, które są w księdze wieczystej zapisane, ujawnione pokrywają się z rzeczywistym stanem prawnym.