Menu
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM akty założycielskie, umowy, statuty, regulaminy KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM
akty założycielskie, umowy, statuty, regulaminy
Zobacz więcejZadzwoń
SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE rozwody, podziały majątku wspólnego, Działy spadku ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA
SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE
rozwody, podziały majątku wspólnego, Działy spadku
Zobacz więcejZadzwoń
ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA za szkody łowieckie, gradobicia, wypadki przy pracy w rolnictwie WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI
ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA
za szkody łowieckie, gradobicia, wypadki przy pracy w rolnictwie
Zobacz więcejZadzwoń
WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI przez rolników, spółdzielnie, przetwórców, sprzedawców SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE
WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI
przez rolników, spółdzielnie, przetwórców, sprzedawców
Zobacz więcejZadzwoń
Blog

Czy rolnik jest przedsiębiorcą?

Można by zadać sobie pytanie jakie to ma znaczenie czy rolnik jest przedsiębiorcą czy konsumentem? Ma to jednak ogromne znaczenie w sytuacji, kiedy dochodzi do konieczności wystąpienia z roszczeniem przeciwko dłużnikowi a roszczenie to wynika z działalności zawodowej rolnika.

Kiedy rolnik jest przedsiębiorcą a kiedy nie?

Zgodnie z art. 431 Kodeksu cywilnego przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędące osobami prawnym, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Natomiast działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 2 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej jest także działalność wytwórcza w rolnictwie w zakresie upraw oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, do której jednak z mocy art. 3 tej ustawy nie stosuje się przepisów tej ustawy. Rolnik indywidualny, wykonujący we własnym imieniu tak określoną działalność gospodarczą jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 w/w ustawy. i Rolnik indywidualny prowadzący we własnym imieniu działalność wytwórczą w zakresie upraw działający także bez zamiaru osiągnięcia zysku, jest przedsiębiorcą.

UWAGA!

Do kategorii tej nie należą jedynie rolnicy nie uczestniczący w obrocie gospodarczym, którzy prowadzą gospodarstwo rolne zaspakajające jedynie potrzeby własnej rodziny.

Wymaganie uczestnictwa w obrocie polega bowiem na realizowaniu swojej działalności przez odpłatne ekwiwalentne świadczenia wzajemne, spełniane za pomocą wielorazowych czynności faktycznych i prawnych np. umów kontraktacji czy sprzedaży produktów rolnych.

ROLNIK JEST PRZEDSIĘBIORCĄ,

CHYBA ŻE ZASPOKAJA JEDYNIE POTRZEBY WŁASNEJ RODZINY I NIE UCZESTNICZY W OBROCIE GOSPODARCZYM

Jakie są skutki bycia rolnikiem – przedsiębiorcą?

Doniosłym skutkiem uznania rolnika za przedsiębiorcę będzie skrócenie terminów przedawnienia roszczeń. Skoro rolnik jest przedsiębiorcą to jego roszczenia wobec niesolidnych kontrahentów przedawniają się szybciej, bo już po 3 latach, a nie po 10.

Jeśli rolnik jest przedsiębiorcą, to sprawy z powództwa producenta rolnego – rolnika prowadzącego działalność wytwórczą w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej – przeciwko przedsiębiorcy o roszczenia wynikające z umów np. kontraktacji, sprzedaży są sprawami gospodarczymi.

Sąd właściwy dla sporów z rolnikiem

Do rozpoznawania takich spraw właściwy jest zatem sąd, w którym działa wydział gospodarczy, powołany do rozpoznawania tych spraw, a nie wydział cywilny. Błędne oznaczenie sądu w piśmie inicjującym postępowanie może nieść za sobą negatywne skutki.

*****************

Każdy problem prawny powinien być rozpatrywany indywidualnie. Powyższe informacje są jedynie ogólnymi zasadami i zawierają jedynie streszczenie ogólnego zagadnienia.

W celu uzyskania indywidualnej i kompleksowej porady prawnej z zakresu prawa rolnego należy skontaktować się z adwokatem Justyną Jarentowską.

Mam nadzieje, że powyższe informacje okazały się pomocne. Jeśli dalej masz jakieś wątpliwości dotyczące statusu przedsiębiorcy, zadaj pytanie w komentarzu poniżej. Postaram się Ci pomóc.

Ufam, że odpowiedziałam na Twoje pytania. Jeżeli zainteresował Cię wpis polub moją stronę na facebooku – Facebook AGRO-PRAWO.

Źródła: zdjęcie: pixabay.com;

Podziel się tym wpisem!