Menu
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM akty założycielskie, umowy, statuty, regulaminy KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM
akty założycielskie, umowy, statuty, regulaminy
Zobacz więcejZadzwoń
SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE rozwody, podziały majątku wspólnego, Działy spadku ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA
SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE
rozwody, podziały majątku wspólnego, Działy spadku
Zobacz więcejZadzwoń
ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA za szkody łowieckie, gradobicia, wypadki przy pracy w rolnictwie WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI
ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA
za szkody łowieckie, gradobicia, wypadki przy pracy w rolnictwie
Zobacz więcejZadzwoń
WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI przez rolników, spółdzielnie, przetwórców, sprzedawców SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE
WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI
przez rolników, spółdzielnie, przetwórców, sprzedawców
Zobacz więcejZadzwoń
Blog

Szkody wyrządzone przez bobry

Zgodnie z Ustawą o ochronie środowiska, za szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta, w tym bobry odpowiada Skarb Państwa, a nie tak jak w przypadku zwierząt łownych – koła łowieckie.

Przesłanką wypłaty odszkodowania jest więc wystąpienie szkody w gospodarstwie rolnym, leśnym lub rybackim. Ale nie tylko! Również za szkody powstałe np. na działkach rekreacyjnych. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 3 lipca 2013 r., wydanym w sprawie o sygn. akt: P 49/11 zaznaczył, że nie można ograniczać kręgu podmiotów, które pomimo powstałej szkody, mogą dochodzić swoich praw.

Szkody wyrządzone przez bobry mogą polegać m. in. na zalaniu gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, zniszczeniu lasów prywatnych, ograniczeniu liczebności ryb w stawach hodowlanych czy zniszczeniu infrastruktury stawów hodowlanych.

Jakie kroki należy podjąć od chwili wykrycia  szkód wyrządzonych przez bobry?

Należy zacząć od dokładnego udokumentowania powstałych szkód (fotografie, ocena rzeczoznawcy) a następnie starać się im zapobiec lub je zminimalizować. Równolegle z procesem dochodzenia odszkodowania za zniszczenia jakie zostały spowodowane przez bobry warto skierować wnioski do właściwych organów o usuwanie tam oraz o wyrażenie zgody na odstrzał bobrów. W przypadku konieczności ograniczenia poważnych szkód w odniesieniu do upraw rolnych, inwentarza żywego, lasów, rybostanu, wody lub innych rodzajów mienia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska może zezwolić, na ograniczenie ilości bobrów (poprzez umyślne zabicie – odstrzał za pomocą broni myśliwskiej, umyślne płoszenie i niepokojenie).

Szkodę należy zgłosić do regionalnego dyrektora ochrony środowiska, a na obszarze parku narodowego do dyrektora tego parku, który dokona oględzin i szacowania szkód, a także ustalania wysokości odszkodowania i jego wypłaty. Wraz ze zgłoszeniem należy złożyć wniosek o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry, do którego warto dołączyć m. in. kopię aktualnego wypisu z rejestru gruntów, mapę ewidencyjna z zaznaczeniem działki, na której wystąpiła szkoda, a jeśli jesteśmy dzierżawcami to również umowę dzierżawy.

W przypadku niesatysfakcjonującej wyceny powstałej szkody, sprawę należy skierować do sądu. Przed sądem szkodę oszacuje natomiast biegły rzeczoznawca majątkowy oraz biegli innych specjalności (np. biegły z zakresu melioracji), którzy niejednokrotnie w swych wnioskach odbiegają od szacunków regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

Podziel się tym wpisem!