Menu
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM akty założycielskie, umowy, statuty, regulaminy KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM
akty założycielskie, umowy, statuty, regulaminy
Zobacz więcejZadzwoń
SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE rozwody, podziały majątku wspólnego, Działy spadku ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA
SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE
rozwody, podziały majątku wspólnego, Działy spadku
Zobacz więcejZadzwoń
ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA za szkody łowieckie, gradobicia, wypadki przy pracy w rolnictwie WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI
ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA
za szkody łowieckie, gradobicia, wypadki przy pracy w rolnictwie
Zobacz więcejZadzwoń
WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI przez rolników, spółdzielnie, przetwórców, sprzedawców SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE
WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI
przez rolników, spółdzielnie, przetwórców, sprzedawców
Zobacz więcejZadzwoń

Stwierdzenie nabycia spadku - gospodarstwo rolne

Stwierdzenie nabycia spadku - Gospodarstwo rolne

Zmarł mój dziadek, który miał gospodarstwo rolne. W skład spadku wchodziły grunty rolne, dom z budynkami gospodarczymi i sprzęt rolny. Jeśli ja nie jestem rolnikiem, czy będę mógł odziedziczyć to gospodarstwo jeśli moi rodzice już nie żyją? Kto dziedziczy spadek jeśli jest w nim gospodarstwo rolne? Czy można odziedziczyć gospodarstwo rolne nie będąc rolnikiem?

W pierwszej kolejności należy ustalić, kiedy doszło do śmierci spadkodawcy, który był rolnikiem. Do spraw spadkowych stosuje się prawo obowiązujące w chwili śmierci spadkodawcy. 

W obecnym porządku prawnym istnieje dwa odrębne porządki dziedziczenia spadków, w których skład wchodzi gospodarstwo rolne.

Dziedziczenie spadków otwartych do 13.02.2001 r. (śmierć spadkodawcy do 13.02.2001 r.) należy stosować ogólne zasady dziedziczenia, ze zmianami wynikającymi z art. 1058–1087 Kodeksu cywilnego. 

Dziedziczenie gospodarstw rolnych spadków otwartych do 13.02.2001 r. następuje z ograniczeniami. Spadkobiercy dziedziczą z ustawy gospodarstwo rolne, jeżeli w chwili otwarcia spadku:

  1. stale pracują bezpośrednio przy produkcji rolnej albo
  2. mają przygotowanie zawodowe do prowadzenia produkcji rolnej, albo
  3. są małoletni bądź też pobierają naukę zawodu lub uczęszczają do szkół, albo
  4. są trwale niezdolni do pracy

Wnuki spadkodawcy, które w chwili otwarcia spadku odpowiadają warunkom przewidzianym powyżej, dziedziczą gospodarstwo rolne także wtedy, gdy ich ojciec lub matka nie mogą gospodarstwa dziedziczyć. Jeżeli ani małżonek spadkodawcy, ani żaden z jego krewnych powołanych do dziedziczenia z ustawy nie odpowiada warunkom przewidzianym dla dziedziczenia gospodarstwa rolnego albo jeżeli uprawnionymi do dziedziczenia są wyłącznie osoby, które w chwili otwarcia spadku są trwale niezdolne do pracy, gospodarstwo dziedziczą spadkobiercy na zasadach ogólnych. 

Dziedziczenie spadków otwartych od 14.02.2001 r. (śmierć spadkodawcy od 14.02.2001 r.) należy stosować ogólne zasady dziedziczenia z uwzględnieniem art. 1058, 1063, 1067, 1070, 10701, 1079, 1081, 1082 i 1086 Kodeksu cywilnego. 

Od 14.02.2001 r.  nie obowiązują ograniczenia w zakresie ustawowego i testamentowego dziedziczenia gospodarstw rolnych, a krąg spadkobierców jest ustalany na podstawie ogólnych zasad dziedziczenia. Sąd nie musi badać, czy w skład spadku wchodzi gospodarstwo rolne, a w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku nie wymienia się oddzielnie spadkobierców gospodarstwa rolnego oraz ich udziałów w tym gospodarstwie i w pozostałej części spadku.

Oznacza to, że każdy spadkobierca może odziedziczyć gospodarstwo rolne, bez względu na to, czy jest rolnikiem czy nie.  

W zależności od tego, kiedy zmarł spadkodawca będący rolnikiem, odpowiedź na zadane pytanie może być inna. 

***

Każdy problem prawny powinien być rozpatrywany indywidualnie. Powyższe informacje są jedynie ogólnymi zasadami i zawierają jedynie streszczenie ogólnego zagadnienia.
 
W celu uzyskania indywidualnej i kompleksowej porady prawnej z zakresu prawa rolnego należy skontaktować się z adwokatem Justyną Jarentowską - adwokat@jarentowska.pl lub kontakt@jarentowska.pl. Możliwy jest także kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 785 044 447 lub kontakt przez Formularz kontaktowy.

 
Źródła: Kodeks cywilny,  zdjęcie: pixabay.com;

Hasła: dziedziczenie gospodarstw rolnych Lublin, stwierdzenie nabycia spadku Lublin, prawo rolne Lublin, pomoc prawna dla rolników Lublin, kto dziedziczy gospodarstwo rolne