Menu
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM akty założycielskie, umowy, statuty, regulaminy KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM
akty założycielskie, umowy, statuty, regulaminy
Zobacz więcejZadzwoń
SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE rozwody, podziały majątku wspólnego, Działy spadku ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA
SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE
rozwody, podziały majątku wspólnego, Działy spadku
Zobacz więcejZadzwoń
ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA za szkody łowieckie, gradobicia, wypadki przy pracy w rolnictwie WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI
ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA
za szkody łowieckie, gradobicia, wypadki przy pracy w rolnictwie
Zobacz więcejZadzwoń
WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI przez rolników, spółdzielnie, przetwórców, sprzedawców SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE
WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI
przez rolników, spółdzielnie, przetwórców, sprzedawców
Zobacz więcejZadzwoń
Blog

Agroturystyka w obrębie miasta - czy jest możliwa?

Moje gospodarstwo położone jest miejscowości, która objęta jest obszarem administracyjnym miasta, lecz  ma charakter wiejski, krajobrazowo, infrastrukturalnie oraz społecznie spełnia definicję obszaru wiejskiego. Czy mogę prowadzić agroturystykę w moim gospodarstwie?

 

Agroturystyka zwolniona z podatku dochodowego

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 43 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.) wolne od podatku dochodowego są dochody uzyskane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych, w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, osobom przebywającym na wypoczynku oraz dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, jeżeli liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza 5.

Definicja obszaru wiejskiego

Nie ma legalnej definicji obszaru wiejskiego. Definicja gospodarstwa rolnego używanego na potrzeby działalności agroturystycznej, a zlokalizowana w ustawie o podatku rolnym nie posługuje sie pojęciem "obszar wiejski". Pojęcie to jest definiowane jako część przestrzeni każdego państwa, wyodrębniona z uwagi na określoną swoistą cechę, którą najczęściej jest dekoncentracja (rozproszenie) ludności mieszkającej na tym obszarze.  (Korzycka Małgorzata (red.), Instytucje prawa rolnego). Niemniej, obszar wykorzystywany rolniczo oraz obszar wiejski są to pojęcia niewątpliwie odmienne. Nie każdy obszar wykorzystywany rolniczo może być zaliczony do obszaru wiejskiego. Fakt, iż określone grunty, które według prawa miejscowego stanowią rolniczą przestrzeń produkcyjną nie oznacza, że są one jednocześnie obszarami wiejskimi, którym przysługuje pomoc ekonomiczna. Grunt, który według prawa miejscowego stanowi rolniczą przestrzeń produkcyjną, jednakże znajduje się w administracyjnych granicach miasta nie może zasadniczo być jednocześnie zaliczany do obszaru wiejskiego.

Zauważyć należy, że według definicji Głównego Urzędu Statystycznego obszar wiejski jest to teren położony poza granicami administracyjnymi miast (Powszechny spis rolny 2010. 2013. GUS, Warszawa, s. 17).

Odpowiedź

Jak wynika z powołanego wyżej przepisu, aby skorzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego z tytułu wynajmu pokoi, budynek mieszkalny, w którym znajdują się wynajmowane pokoje musi być położony w gospodarstwie rolnym na terenach wiejskich.

Natomiast w sw zadanym pytaniu przesłanka ta nie jest spełniona, ponieważ gospodarstwo rolne położone jest w miejscowości, która administracyjnie należy do miasta.

Nie ma natomiast przeciwskazań do prowadzenia agroturystyki z obowiązkiem rozliczenia podatku dochodowego z tytułu wynajmu pokoi. Nie ma przy tym konieczności zakładania działalaności gospodarczej, jeśli agroturystyka prowadzona jest przez rolnika w jego gospodarstwie rolnym. 

*****************

Każdy problem prawny powinien być rozpatrywany indywidualnie. Powyższe informacje są jedynie ogólnymi zasadami i zawierają jedynie streszczenie ogólnego zagadnienia.

W celu uzyskania indywidualnej i kompleksowej porady prawnej z zakresu agroturystyki należy skontaktować się z adwokatem Justyną Jarentowską - adwokat@jarentowska.pl lub kancelaria@jarentowska.pl. Możliwy jest także kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 785 044 447 lub kontakt przez Formularz kontaktowy

Mam nadzieje, że powyższe informacje okazały się pomocne. Jeśli dalej masz jakieś wątpliwości dotyczące agroturystyki zadaj pytanie w komentarzu poniżej. Postaram się Ci pomóc.

Źródła: Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych; Pismo z dnia 16 września 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT2-1.4011.516.2022.2.MAP; Tak wyrok WSA w Białymstoku z 3.12.2008 r., I SA/Bk 332/08, LEX nr 510416.; zdjęcie: pixabay.com;