Menu
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM akty założycielskie, umowy, statuty, regulaminy KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM
akty założycielskie, umowy, statuty, regulaminy
Zobacz więcejZadzwoń
SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE rozwody, podziały majątku wspólnego, Działy spadku ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA
SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE
rozwody, podziały majątku wspólnego, Działy spadku
Zobacz więcejZadzwoń
ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA za szkody łowieckie, gradobicia, wypadki przy pracy w rolnictwie WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI
ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA
za szkody łowieckie, gradobicia, wypadki przy pracy w rolnictwie
Zobacz więcejZadzwoń
WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI przez rolników, spółdzielnie, przetwórców, sprzedawców SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE
WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI
przez rolników, spółdzielnie, przetwórców, sprzedawców
Zobacz więcejZadzwoń
Blog

Szkolenia i warsztaty w agroturystyce - czy korzystają ze zwolnienia podatkowego?

Prowadzę gospodarstwo agroturystyczne i chciałabym organizować warszaty z rękodzieła? Czy dochody uzyskane z organizacji takich wartsztów,  konferencji i szkoleń będą zwolnione z podatku?

Agroturystyka - zwolnienie z PIT

Zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o PIT, wolne od podatku dochodowego są dochody uzyskane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych, w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, osobom przebywającym na wypoczynku oraz dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, jeżeli liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza pięciu. Zastosowanie zwolnienia określonego w tym przepisie, w kontekście wynajmu pokoi gościnnych, jest uzależnione od spełnienia łącznie kilku przesłanek. Celem takiego zwolnienia jest wspieranie działalności agroturystycznej prowadzonej na terenach wiejskich, w gospodarstwach rolnych. Co ważne, nie każdy dochód z agroturystyki podlega pod zwolnienie, bowiem ustawodawca gwarantuje zastosowanie przepisów jedynie co do dochodów uzyskiwanych z „podstawowych” usług agroturystycznych (wynajmu pokoi gościnnych i wyżywienia osób wynajmujących te pokoje).

Agroturystyka -zgłoszenie do urzędu skarbowego

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie nakładają obowiązku zgłaszania najmu w ramach agroturystyki do naczelnika właściwego urzędu skarbowego ani też zgłoszenia spełnienia warunków co do możliwości zastosowania zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też składania jakichkolwiek deklaracji w tym zakresie. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają bowiem unormowań, które stawiałyby takie wymogi w Pani sprawie.

Osoba przebywająca na wypoczynku 

W rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o PIT, „osobą przebywającą na wypoczynku” w gospodarstwie agroturystycznym może być także pracownik odbywający podróż służbową. Przepisy ustawy podatkowej nie definiują, co dokładnie stanowi wypoczynek w rozumieniu tego przepisu, a podkreślenia wymaga fakt, że analizowany artykuł w ogóle nie posługuje się pojęciem "turystyki" czy "agroturystyki", a jedynie "przebywaniem na wypoczynku" w określonym miejscu. Tym miejscem są pokoje gościnne, w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym. 

Udział w jednodniowych szkoleniach lub warsztatach

Jednocześnie z analizowanego zwolnienia wyłączone są takie przychody, które nie wiążą się z dobowym czy też dłuższym wypoczynkiem po pracy. Zaliczyć do nich należy przykładowo przychody ze zorganizowanych wyjazdów, usług gastronomicznych, z organizacji szkoleń i warsztatów oraz zajęć dydaktycznych, bowiem głównym celem takich wyjazdów nie byłby wynajem pokoi w celu zapewnienia wypoczynku, lecz edukacja bądź realizacja zadań szkoleniowych. Przepis wymaga, aby przychody z tytułu wyżywienia pochodziły od osób przebywającym na wypoczynku połączonym z wynajmem pokoi, a nie były związane z pobytem w ogóle bez korzystania z pokoi gościnnych (wyrok NSA z 10 listopada 2022r. sygn. II FSK 901/22).

Portale rezerwacyjne i pośredniczące w agroturystyce

Brak jest przeciwskazań do korzystania z portali rezerwacyjnych i pośredniczących w agroturystyce. 

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI! - ADW. JUSTYNA JARENTOWSKA - ADWOKAT OD SPRAW CYWILNYCH W LUBLINIE, AGROTURYSTYKA - ADWOKAT@JARENTOWSKA.PL, TELEFON: 785 044 447 

 

Beige Nude Simple Contact Us Instagram Post