Menu
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM akty założycielskie, umowy, statuty, regulaminy KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM
akty założycielskie, umowy, statuty, regulaminy
Zobacz więcejZadzwoń
SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE rozwody, podziały majątku wspólnego, Działy spadku ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA
SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE
rozwody, podziały majątku wspólnego, Działy spadku
Zobacz więcejZadzwoń
ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA za szkody łowieckie, gradobicia, wypadki przy pracy w rolnictwie WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI
ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA
za szkody łowieckie, gradobicia, wypadki przy pracy w rolnictwie
Zobacz więcejZadzwoń
WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI przez rolników, spółdzielnie, przetwórców, sprzedawców SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE
WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI
przez rolników, spółdzielnie, przetwórców, sprzedawców
Zobacz więcejZadzwoń
Blog

Po ilu latach możliwe jest zasiedzenie nieruchomości?

Nieuregulowany stan prawny nieruchomości może przysparzać wielu problemów nie tylko użytkownikom tej nieruchomości ale również jej sąsiadom. Jeśli już zdecydujesz się na uporządkowanie tego stanu, warto zastanowić się nad najkorzystniejszym sposobem – tak pod względem czasochłonności jak i pod względem finansowym.

Nie udzielę Ci niestety jednoznacznej odpowiedzi jaki sposób wybrać. Każdy przypadek musi być rozpatrywany indywidualnie, ponieważ nie ma jednej „złotej rady” jak doprowadzić do zgodności stanu faktycznego ze stanem prawnym nieruchomości. Czasami wystarczy przeprowadzić postępowanie spadkowe po zmarłym właścicielu nieruchomości lecz czasami korzystniej jest złożyć wniosek o zasiedzenie lub o wydanie aktu własności ziemi na podstawie ustawy z 29 października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych (Dz. U. Nr 27, poz. 250 ze zm.). Doboru najlepszej drogi powinieneś dokonać po konsultacji z adwokatem, który przeanalizuje Twój przypadek i dobierze najmniej uciążliwy sposób.

Najczęstszym sposobem jest jednak stwierdzenie zasiedzenia i tutaj pojawia się pytanie po ilu latach użytkowania mogę żądać stwierdzenia zasiedzenia?

Kodeks cywilny przewiduje dwa terminy zasiedzenia nieruchomości w zależności o tego, czy posiadacz uzyskał posiadanie w dobrej czy w złej wierze. Posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu (20) jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze. Jednakże, już po upływie lat trzydziestu (30) posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze.

Powyższe okresy ulegały zmianom na przestrzeni lat i kształtowały się następująco:

  1. od 1.01.1947 r. do 1.01.1965 r. – 30 lat posiadania w złej wierze, 20 lat posiadania w dobrej wierze;
  2. od 1.01.1965 r. do 1.10.1990 r. – 20 lat posiadania w złej wierze, 10 lat posiadania w dobrej wierze ;
  3. od 1.10.1990 r. – ponownie 30 lat posiadania w złej wierze, 20 lat posiadania w dobrej wierze.

Należy pamiętać, że okres niezbędny do zasiedzenia nie jest liczony na chwilę złożenia wniosku o zasiedzenie ale na chwilę rozpoczęcia i zakończenia się tego okresu. Pod uwagę bierze się wtedy przepisy obowiązujące w chwili upływu tego okresu a nie chwili złożenia wniosku.

Początek biegu terminu zasiedzenia rozpoczyna się z chwilą objęcia w posiadanie. Jeśli posiadacz samoistny nieprzerwanie posiadał nieruchomość przez okres niezbędny do zasiedzenia nabywa własność tej nieruchomości. Nieprzerwane posiadanie oznacza także, że posiadacz może w stosunku do rzeczy przejściowo nie wykonywać jakichkolwiek czynności, na skutek czego nie traci jej posiadania. Istotne bowiem jest nie to, czy posiadacz wykonuje względem rzeczy konkretne czynności, lecz to, czy ma możliwość ich wykonywania bez potrzeby wytaczania np. powództwa o przywrócenie posiadania, tzn. czy czuje się jej właścicielem. Obowiązuje także fikcja prawna, że posiadanie przywrócone poczytuje się za nie przerwane.

Co istotne, ustawodawca ustanowił możliwość doliczania czasu posiadania poprzednika w razie przeniesienia posiadania.

Żądając stwierdzenia zasiedzenia nieruchomości należy udowodnić okres nieprzerwanego posiadania.

Podziel się tym wpisem!