Menu
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM akty założycielskie, umowy, statuty, regulaminy KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM
akty założycielskie, umowy, statuty, regulaminy
Zobacz więcejZadzwoń
SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE rozwody, podziały majątku wspólnego, Działy spadku ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA
SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE
rozwody, podziały majątku wspólnego, Działy spadku
Zobacz więcejZadzwoń
ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA za szkody łowieckie, gradobicia, wypadki przy pracy w rolnictwie WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI
ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA
za szkody łowieckie, gradobicia, wypadki przy pracy w rolnictwie
Zobacz więcejZadzwoń
WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI przez rolników, spółdzielnie, przetwórców, sprzedawców SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE
WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI
przez rolników, spółdzielnie, przetwórców, sprzedawców
Zobacz więcejZadzwoń
Blog

Wpis hipoteki w księdze wieczystej pomimo spłaconego kredytu

Podczas próby sprzedaży nieruchomości okazało się, że w księdze wieczystej nieruchomości widnieje wpis hipoteki sprzed 30 lat, jeszcze w dawnej walucie. Dowiedzieliśmy się, że hipoteka stanowiła zabezpieczenie kredytu osoby trzeciej, który został w całości spłacony, a hipoteka ciągle widnieje. Jak rozwikłać ten problem?

Wbrew pozorom rozwikłanie tego problemu nie jest skomplikowane i wymaga jedynie złożenia wniosku o wykreślenie hipoteki.

Wygaśnięcie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką pociąga za sobą wygaśnięcie hipoteki. Skoro zatem kredyt, który był zabezpieczony hipoteką ustanowioną na nieruchomości został spłacony w całości, hipoteka również wygasła. Należy pamiętać, że wykreślenie wygasłej hipoteki z księgi wieczystej ma charakter deklaratoryjny. Oznacza to, że stwierdza już zaistniały stan prawny ( w tym przepadku wygaśnięcie hipoteki z chwilą spłacenia kredytu). Jednakże do czasu wykreślenia obowiązuje domniemanie prawne, że hipoteka taka istnieje, co może stanowić przeszkodę przy ewentualnej sprzedaży nieruchomości.

W postępowaniu wieczystoksięgowym właściciel, który złożył wniosek o wykreślenie hipoteki, powinien wykazać okoliczność spłaty kredytu za pomocą odpowiedniego dokumentu (dowody spłaty, zaświadczenie z banku). W postępowaniu tym, to na wnioskodawcy spoczywa bowiem ciężar wykazania za pomocą odpowiedniego dokumentu, że zabezpieczenie w postaci hipoteki wygasło.

Sytuacja może się skomplikować, jeśli wierzyciel i pożyczkobiorca, na rzecz którego była ustanowiona hipoteka nie będzie dysponował odpowiednim dokumentem lub nie będzie chciał współpracować w dostarczeniu dowodów na spłatę kredytu. Wówczas zainteresowany może wytoczyć powództwo przeciwko wierzycielowi o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, czyli o ustalenie, że hipoteka ujawniona w księdze wieczystej nie istnieje.

Reasumująca, wpis hipoteki, o który martwi się Klient, nie stwarza zagrożenia dla jego prawa własności jednakże wymaga od niego zaangażowania w doprowadzeniu do jego usunięcia.

Podziel się tym wpisem!