Menu
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM akty założycielskie, umowy, statuty, regulaminy KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM
akty założycielskie, umowy, statuty, regulaminy
Zobacz więcejZadzwoń
SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE rozwody, podziały majątku wspólnego, Działy spadku ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA
SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE
rozwody, podziały majątku wspólnego, Działy spadku
Zobacz więcejZadzwoń
ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA za szkody łowieckie, gradobicia, wypadki przy pracy w rolnictwie WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI
ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA
za szkody łowieckie, gradobicia, wypadki przy pracy w rolnictwie
Zobacz więcejZadzwoń
WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI przez rolników, spółdzielnie, przetwórców, sprzedawców SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE
WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI
przez rolników, spółdzielnie, przetwórców, sprzedawców
Zobacz więcejZadzwoń
Blog

Zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego

Wspólwłaścicielem gospodarstwa rolnego stać się można w różnych okolicznościach, m. in. w wyniku nabycia spadku, uzyskania rozwodu małżeństwa czy wspólnego nabycia z osobą trzecią.

Zdarza się, że dalsze utrzymywanie współwłasności jest niecelowe bądz powoduje konflikty. Należy wtedy znieść współwłasność. Przewidziane są dwie drogi – ugodowa przy pomocy notariusza lub sądowa.

Kto może znieść współwłaśność?

Każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności.

Czy tylko rolnik indywidualny może nabyć gospodarstwo rolne w wyniku zniesienia współwłasności?

Nie. Przepisy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, ograniczające nabywanie nieruchomości rolnych nie dotyczą postępowań o zniesienie współwłasności. Wobec tego, w wyniku zniesienia współwłaśności nieruchomości rolnej, jedynym właścicielem tego gospodarstwa może stać się również osoba nie posiadająca statusu rolnika indywidualnego.

W jaki sposób znieść współwłasność

Ptzewidziane są następujące sposoby zniesienia współwłasności:

  • przyznanie całego gospodarstwa jednemu współwłaścicielowi, z obowiązkiem spłaty pozostałych;

  • podział gospodarstwa rolnego pomiędzy współwaścicieli, bez spłat i dopłat;

  • podział gospodarstwa rolnego z wyrównaniem wartości udziałów;

  • sprzedaż gospodarstwa rolnego i podział sumy uzyskanej ze sprzedaży pomiędzy współwłaścicieli.

Jeżeli zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego przez podział między współwłaścicieli byłoby sprzeczne z zasadami prawidłowej gospodarki rolnej, sąd przyzna to gospodarstwo temu współwłaścicielowi, na którego wyrażą zgodę wszyscy współwłaściciele. W razie braku zgody wszystkich współwłaścicieli, sąd przyzna gospodarstwo rolne temu z nich, który je prowadzi lub stale w nim pracuje, chyba że interes społeczno-gospodarczy przemawia za wyborem innego współwłaściciela. Jeżeli kilku współwłaścicieli je prowadzi albo jeżeli nie spełnia ich żaden ze współwłaścicieli, sąd przyzna gospodarstwo rolne temu z nich, który daje najlepszą gwarancję jego należytego prowadzenia. Na wniosek wszystkich współwłaścicieli sąd zarządzi sprzedaż gospodarstwa rolnego.

Kiedy nie można podzielić gospodarstwa rolnego?

Sąd może ustalić, że podział gospodarstwa rolnego jest niecelowa i przyznać gospodarstwo jednemu ze współwłaścicieli. Zniesienie współwłasności gospodarstwa przez jego podział nie może zostać przeprowadzone bez uwzględnienia zasad prawidłowej gospodarki rolnej. Sprzeczność podziału gospodarstwa z zasadami prawidłowej gospodarki rolnej zachodzi wtedy, gdy reguły te przemawiają przeciwko podziałowi, np. gdyby istniała szansa na podjęcie towarowej produkcji rolnej w działowym gospodarstwie, a podział doprowadziłby do powstania nieżywotnej jednostki, która ze względu na obszar, brak siedliska, inwentarza oraz na inny zawód, brak zainteresowań, z góry skazana byłaby na wyłączenie z produkcji rolnej.

Co z mieszkaniem po zniesieniu współwłasności?

Współwłaściciele, którzy nie otrzymali gospodarstwa rolnego lub jego części, lecz do chwili zniesienia współwłasności w tym gospodarstwie mieszkali, zachowują uprawnienia do dalszego zamieszkiwania, jednakże nie dłużej niż przez pięć lat, a gdy w chwili znoszenia współwłasności są małoletni – nie dłużej niż pięć lat od osiągnięcia pełnoletności. Ograniczenie terminem powyższym nie dotyczy współwłaścicieli trwale niezdolnych do pracy.

*****************

Każda sytuacja powinna być rozpatrywana indywidualnie, w zależności od okoliczności nabycia współwłasności, sporu współwłaścicieli, sytuacji życiowej każdego ze współwłaścicieli. Powyższe informacje są jedynie ogólnymi zasadami.

W celu ustalenia strategi postępowania lub uzyskania kompleksowej pomocy prawnej w zniesieniu współwłasności należy skontaktować się z adwokatem.

Mam nadzieje, że powyższe informacje okazały się pomocne. Jeśli dalej masz jakieś wątpliwości dotyczące zniesienia współwłasności gospodarstwa rolnego, zadaj pytanie w komentarzu poniżej. Postaram się Ci pomóc.

Ufam, że odpowiedziałam na Twoje pytania. Jeżeli zainteresował Cię wpispolub moją stronę na facebookuFacebook AGRO-PRAWO.

Kodeks cywilny, Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego,

Źródła: zdjęcie: pixabay.com;

Podziel się tym wpisem!