Menu
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM akty założycielskie, umowy, statuty, regulaminy KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM
akty założycielskie, umowy, statuty, regulaminy
Zobacz więcejZadzwoń
SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE rozwody, podziały majątku wspólnego, Działy spadku ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA
SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE
rozwody, podziały majątku wspólnego, Działy spadku
Zobacz więcejZadzwoń
ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA za szkody łowieckie, gradobicia, wypadki przy pracy w rolnictwie WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI
ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA
za szkody łowieckie, gradobicia, wypadki przy pracy w rolnictwie
Zobacz więcejZadzwoń
WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI przez rolników, spółdzielnie, przetwórców, sprzedawców SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE
WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI
przez rolników, spółdzielnie, przetwórców, sprzedawców
Zobacz więcejZadzwoń
Blog

Kary za zanieczyszczenie drogi przy pracach polowych

W trakcie jesiennych prac polowych nieuniknione jest zanieczyszczenie drogi publicznej błotem. Ciągniki lub inne sprzęty rolnicze wyjeżdzające z pola pozostawiają brud, który może powodować zagrożenie dla użytkowików ruchu drogowego. Należy pamiętać, że takie działanie stanowi wykroczenie, za który przewidziana jest kara grzywny.

Rolnicy wykonujący swoje obowiązki zobowiązani są pamiętać o zachowaniu zasad bezpieczeństwa na drogach.

Wykroczenie

Zgodnie z art. 91 Kodeksu wykroczeń

Kto to zanieczyszcza drogę publiczną lub na tej drodze pozostawia pojazd lub inny przedmiot albo zwierzę w okolicznościach, w których może to spowodować niebezpieczeństwo lub stanowić utrudnienie w ruchu drogowym, podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.

Nie każde zanieczyszczenie podlega karze. Zawsze miejscem popełnienia komentowanego wykroczenia musi być droga publiczna, nie może nim być inna droga.

Poza mandatem karnym, rolnik moż zostać obciążony kosztami uprzątnięcia drogi, które mogą przewyższyć wysokość tego mandatu.

Jeśli z powodu zanieczyszczenia doszło do zdarzenia drogowego tj. katastrofy w ruchu lądowym, wypadku komunikacyjnego, to zanieczyszczanie drogi publicznej może zostać zakwalifikowany jako przestęstwo a nie jako wykroczenie. Z kwalifikacją jako przestępstwo łączą się natomiast znacznie poważniejsze skutki prawne.

Niezwłoczne usunięcie zagrożenia

Rolnik nie odpowiada za zanieczyszczenie drogi publicznej, kiedy do zanieczyszczenia doszło w wyniku działania podmiotu wykonującego usługi na rzecz tego rolnika. Odpowiedzialność za zanieczyszczenie spoczywa na usługodawcy lub osobie działającej w jego imieniu, np. operatora koparki.

Zabrudzenia drogi powinny być niezwłocznie usuwane, co pozwala uniknąć zagrożenia w ruchu drogowym a tym samym pozwala uniknąć odpowiedzialności. Co więcej, rolnik powinien starać się aby do zabrudzenia nie doszło i powinien czyścić maszynę przed wjazdem z pola na drogi publiczne. Jest to uciążliwe w codziennych pracach rolnych, zwłaszcza w okresie zbioru upraw okopowych, jednkaże zasady bezpieczeństwa na drogach publicznych stawiane są ponad tę uciążliwość.

Żródła: Kodeks wykroczeń, pixabay.com

Podziel się tym wpisem!