Menu
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM akty założycielskie, umowy, statuty, regulaminy KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM
akty założycielskie, umowy, statuty, regulaminy
Zobacz więcejZadzwoń
SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE rozwody, podziały majątku wspólnego, Działy spadku ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA
SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE
rozwody, podziały majątku wspólnego, Działy spadku
Zobacz więcejZadzwoń
ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA za szkody łowieckie, gradobicia, wypadki przy pracy w rolnictwie WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI
ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA
za szkody łowieckie, gradobicia, wypadki przy pracy w rolnictwie
Zobacz więcejZadzwoń
WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI przez rolników, spółdzielnie, przetwórców, sprzedawców SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE
WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI
przez rolników, spółdzielnie, przetwórców, sprzedawców
Zobacz więcejZadzwoń
Blog

Odszkodowanie za pogryzienie przez psa – OC rolnika

Zostałem pogryziony przez psa, który należy do rolnika. Czy mam szanse na odszkodowanie?

Odpowiedź: TAK, ALE…

Odpowiedzialność cywilną rolników reguluje Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (jedn. tekst: Dz.U. z 2016 r., poz. 2060 ze zm.).

Zgodnie z art. 50 ust. 1 tej ustawy:

Z ubezpieczenia OC rolników przysługuje odszkodowanie, jeżeli rolnik, osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoba pracująca w jego gospodarstwie rolnym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego szkodę, będącą następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia.

Sąd Najwyższy jednoznacznie stwierdził, że przepis ten ma zastosowanie do szkód wyrządzonych przez psa wykorzystywanego przez rolnika użytkowo w gospodarstwie rolnym.

Odpowiedzialność powstaje, kiedy zwierzę które wyrządziło szkodę jest składnikiem tego gospodarstwa rolnego. Zwierzę hodowane w gospodarstwie rolnym jest jego składnikiem, gdy tworzy z nim zorganizowaną całość. Wyjęte z tego gospodarstwa i używane w innym celu niż właściwy ze względu na profil produkcji przestaje być takim składnikiem. Wtedy odpowiedzialność rolnika ulega ograniczeniu. Jednocześnie uznaje się psa za składnik gospodarstwa rolnego, z którego zachowaniem łączy się odpowiedzialność ubezpieczyciela.

Posiadanie i wykorzystywanie psów w gospodarstwach rolnych jest w warunkach wiejskich normalną i powszechną praktyką. Jeżeli zwierzęta te pełnią użytkową rolę w gospodarstwie, np. pilnując inwentarza, zbiorów lub maszyn i urządzeń wykorzystywanych w tym gospodarstwie, zapewniając jego bezpieczeństwo, albo jako psy pasterskie, to stanowią element gospodarstwa niezbędny do jego funkcjonowania, a więc pozostają z nim w funkcjonalnym związku. W konsekwencji szkody przez nie wyrządzone – w przeciwieństwie do szkód wyrządzonych przez psy chowane dla przyjemności, a więc domowe – powinny być objęte odpowiedzialnością odszkodowawczą. Pogryzienie przez psa domowego, będącego pupilem domu i nie wykorzystywanego w gospodarstwie nie jest objęte odpowiedzialnością.

Co ważne, samo zdarzenie będące źródłem szkody nie musi mieć ścisłego związku z działalnością gospodarstwa.

O czym należy pamiętać?

W momencie zdarzenia z psem należy ustalić, kto jest jego właścicielem. Warto wykonać zdjęcia psa, gospodarstwa, doznanej szkody. a następnie zapisać dane rolnika i numer jego polisy OC.

Warto pamiętać, że roszczenia odszkodowawcze ulegają przedawnieniu i nie warto zwlekać z dochodzeniem swoich roszczeń.

Każde zdarzenie należy rozpatrzyć indywidualnie, w zależności od okoliczności zachowania psa, miejsca zdarzenia powodującego szkodę jak i zachowania samego poszkodowanego.

Mam nadzieje, że powyższe informacje okazały się pomocne. Jeśli dalej masz jakieś wątpliwości dotyczące odszkodowania za pogryzienie przez psa, zadaj pytanie w komentarzu poniżej. Postaram się Ci pomóc w uzyskaniu odszkodowania.

Ufam, że odpowiedziałam na Twoje pytania. Jeżeli zainteresował Cię wpis polub moją stronę na facebooku – Facebook AGRO-PRAWO.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 2017 r.III CZP 114/16

Źródła: zdjęcie: pixabay.com;

Podziel się tym wpisem!