Menu
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM akty założycielskie, umowy, statuty, regulaminy KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM
akty założycielskie, umowy, statuty, regulaminy
Zobacz więcejZadzwoń
SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE rozwody, podziały majątku wspólnego, Działy spadku ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA
SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE
rozwody, podziały majątku wspólnego, Działy spadku
Zobacz więcejZadzwoń
ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA za szkody łowieckie, gradobicia, wypadki przy pracy w rolnictwie WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI
ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA
za szkody łowieckie, gradobicia, wypadki przy pracy w rolnictwie
Zobacz więcejZadzwoń
WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI przez rolników, spółdzielnie, przetwórców, sprzedawców SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE
WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI
przez rolników, spółdzielnie, przetwórców, sprzedawców
Zobacz więcejZadzwoń
Blog

Szkody łowieckie – odszkodowanie krok po kroku

Wiosna nadchodzi wielkimi krokami, wraz z nią topnieją śniegi i odsłaniają się na polach uprawnych szkody spowodowane przez dziką zwierzynę łowną.

Przez okres zimowy żerujące sarny, jelenie czy dziki urządziły sobie stołówkę na twoich uprawach? Nie wiesz do kogo się zwrócić, jakie kroki podjąć albo jakiej wysokości odszkodowania żądać?

W niniejszym wpisie znajdziesz wskazówki, jak prawidłowo zabezpieczyć się na ewentualność, kiedy koło łowieckie nie będzie skore do wypłaty odpowiedniego odszkodowania. Pamiętaj, że są to jedynie wskazówki, a każdy przypadek należy traktować indywidualnie.

Jeśli doglądasz swoich upraw nawet podczas sezonu zimowego i zaobserwowałeś pasące się sarny i jelenie, zanim je spłoszysz powinieneś zliczyć ich ilość i wykonać fotografię stada. Jeśli zwierzyna łowna, pomimo płoszenia nadal powraca, powinieneś zacząć prowadzi ewidencję (sporządzać notatki), w których należy uwzględnić: ilość osobników, datę żerowania oraz jeśli jest to możliwe za każdym razem wykonywać fotografię lub nagryać film.

Aby fotografie były użyteczne i stanowiły wiarygodny materiał dowodowy na potrzeby ewentualnego procesu o odszkodowanie, należy je wykonać według następującego schematu:

* zdjęcia z widoczną datą ich wykonania

* trzy perspektywy: obejmująca całą nieruchomość, obejmującą przybliżenie miejsca zniszczeń oraz maksymalne przybliżenie zniszczonej, pojedynczej rośliny (wiele ujęć);

* widoczny punkt odniesienia, np. drzewo, nierówność terenu itp.

* uchwycenie świadka oględzin.

Kolejnym krokiem jest ustalenie, które koło łowieckie jest dzierżawcą lub zarządcą okręgu, obejmującego swym zasięgiem Twoje pola uprawne. Takie informację znajdują się najczęściej w Urzędzie Gminy, właściwym ze względu na położenie nieruchomości.

Po ustaleniu, które koło łowieckie sprawuje nadzór nad zwierzyną łowną znajdującą się m. in. na Twoich uprawach, należy zgłosić (np. telefonicznie) fakt wyrządzania szkód do zarządu tego koła łowieckiego. Koło łowieckie zobligowane jest do niezwłocznego podjęcia działań ograniczających wyrządzanie dalszych szkód.

Niezależnie od tego, należy skierować do tego koła łowieckiego pisemne zgłoszenie powstania szkody łowieckiej w uprawach wraz z wnioskiem o dokonanie oględzin i oszacowanie tych szkód. Aby zgłoszenie odniosło oczekiwany skutek, należy dokładnie opisać nieruchomości, na których doszło do powstania szkód łowieckich oraz okoliczności ich powstania.

Pismo kierowane do koła łowieckiego powinno zawierać wniosek o powołanie komisji, dokonanie oględzin i oszacowania szkody. Warto zaznaczyć, że oszacowanie powinno odbyć się przy uczestnictwie zgłaszającego szkodę i wskazanych przez niego świadków. Warto jest także skorzystać z uprawnienia do uczestnictwa przy szacowaniu przedstawiciela właściwej terytorialnie izby rolniczej.

Należy pilnować i przestrzegać terminów poszczególnych oszacowań szkód oraz informowania koła łowieckiego o zbiorach i innych okolicznościach istotnych.

Jeśli koło łowieckie, pomimo zgłoszenia szkód, nie dokonuje oględzin albo oszacowanie szkody zostało wykonane w sposób nieadekwatny do powstałych szkód, istnieje możliwość złożenia uwag i zastrzeżeń do protokołu oszacowania szkody. Należy zwrócić szczególną uwagę na treść protokołu oszacowania szkody, uważnie go przeczytać przed podpisaniem i zażądać jego kopii.

W przypadku niesatysfakcjonującego oszacowania szkód warto sporządzić prywatną ekspertyzę z zakresu szacowania szkód w rolnictwie.

Bardzo ważne jest odpowiednie zachowanie się od chwili wykrycia szkód łowieckich do chwili zbioru i sprzedaży plonów z tego pola. Jeśli chcesz udowodnić wysokość szkody spowodowanej przez zwierzynę łowną należy wykazać, że to właśnie przez działanie zwierząt doznałeś zmniejszenia plonów, a nie przez nieprawidłową uprawę lub pielęgnację. Dlatego należy gromadzić faktury zakupu środków ochrony roślin, faktury zakupu nawozów i innych substancji stosowanych w stosunku do tych upraw. Rekomenduję prowadzenie szczegółowej ewidencji (notatek) stosowanych zabiegów oraz sporządzenie zestawiania zbioróu plonów z lat poprzednich. Sprzedaż plonów również powinna zostać udowodniona fakturą, zawierającą oznaczenie tonażu i parametrów plonów.

Kiedy natomiast koło łowieckie uporczywie odmawia wypłaty odszkodowania, albo wypłaca je w znacznie zaniżonej wysokości pozostaje droga sądowa, do której dzięki niniejszemu artykułowi będziesz miał odpowiednio zebrany materiał dowodowy.

Podziel się tym wpisem!