Menu
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM akty założycielskie, umowy, statuty, regulaminy KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM
akty założycielskie, umowy, statuty, regulaminy
Zobacz więcejZadzwoń
SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE rozwody, podziały majątku wspólnego, Działy spadku ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA
SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE
rozwody, podziały majątku wspólnego, Działy spadku
Zobacz więcejZadzwoń
ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA za szkody łowieckie, gradobicia, wypadki przy pracy w rolnictwie WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI
ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA
za szkody łowieckie, gradobicia, wypadki przy pracy w rolnictwie
Zobacz więcejZadzwoń
WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI przez rolników, spółdzielnie, przetwórców, sprzedawców SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE
WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI
przez rolników, spółdzielnie, przetwórców, sprzedawców
Zobacz więcejZadzwoń
Blog

Nowa tarcza antykryzysowa 2.0 – 1300 zł dla rolnika!

Nowelizacja ustawy o COVID-19 tzw. Tarcza antykryzysowa 2.0 wprowadza propozycje pomocy dla branży rolnej. Proponowane rozwiązania mają na celu przeciwdziałanie skutkom COVID-19 dotykającym rolników. Nowelizacja rozszerza pomoc, wprowadzając :

 • Zasiłek dla rolników – Rolnikom i pracującym z nimi domownikom, w sytuacji objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z koronawirusem, przysługiwać będzie zasiłek w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę, który wynosić będzie 1300 zł
 • Zmiany procedur w realizacji PROW 2014–2020 – zzmiany umożliwiają załatwianie spraw urzędowych bez osobistego stawiennictwa w urzędzie, składanie pism i oświadczeń za pomocą środków komunikacji elektronicznej; przywrócenie terminów spraw, w których nie dotrzymano terminów, nie spełniono warunków lub nie wykonano zobowiązań w związku z epidemią koronawirusa
 • Obrót środkami ochony roślin – douszcza się obrót środkami ochorny roślin i świadczenie usług doradczych dotyczących metod ochrony roślin w okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii i 30 dni po ustaniu tych stanów; dopuszcza się używanie do wykonania zabiegów z zastosowaniem środków ochrony roślin sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin niespełniającego wymagań określonych w art. 48 ust. 2 lub 4 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (oraz inne szczegółowo opisane dot. podmiotów profesjonalnych);
 • Rolnictwo ekologiczne – kontrola, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca
  2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. 2019 poz. 1353 z późn. zm.), może być
  prowadzona przez osoby, które nie zostały wpisane do rejestru inspektorów rolnictwa
  ekologicznego.

Niezależnie od proponowanych zmian w Tarczy antykryzysowej 2.0 rolnicy mogą skorzystać z następujących form pomocy przeciwdziałania skutkowm COVID-19 w:

Ponadto, już w pierwszej wersji Tarczy antykryzysowej Rząd:

 • Zwolnienie z KRUS za I kwartał – bez konieczności składania wniosków, zwolnienie następuje automatycznie;
 • Zasiłek opiekuńczy dla rolników – 15 zł dziennie przz okres do 14 dni, przysługujący rodzicom dzieci do 8 roku życia lub dzieci z niepełnosprawnościami
 • Wydłużenie ważności orzeczeń – dot. orzeczenia o niezdolności do pracy;
 • Zawieszenie postępowań – administracyjnych, sądowych, sądowoadministracyjnych, karnych, karnoskarbowych, ykroczeniowych, egzekucyjnych;
 • Ceny maksymalne i maksymalne marże hurtowe i detaliczne – kontrole i kary pienięzne do 5 mln zł;
 • Ulgi podatkowe – PIT, CIT, od nieruchomości, zwolnienia i odroczenia płatności,
 • Wsparcie dla rolników zatrudniających pracowników- zwolnienie z opłacania ZUS do 30.06.2020r., wydłużenie zezwoleń na pobyt i pracę pracowników cudzoziemców,
 • Objęcie rolników takim samym wsparciem jak przedsiębiorców – odroczenie spłaty rat kredytów, leasingów, kredyty i pożyczki preferencyjne, pomoc agroturystyce (vouchery, zwroc wpłaconych rezerwacji po 180 dniach).

Zmiany w obowiązujących aktach prawnych oraz nowe propozycje pomocy w zwalczaniu skutków COVID – 19 wprowadzane w sposób dynamiczny. Należy zatem na bieżąco śledzić prace rządu oraz komunikaty medialne.

Podziel się tym wpisem!