Menu
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM akty założycielskie, umowy, statuty, regulaminy KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM
akty założycielskie, umowy, statuty, regulaminy
Zobacz więcejZadzwoń
SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE rozwody, podziały majątku wspólnego, Działy spadku ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA
SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE
rozwody, podziały majątku wspólnego, Działy spadku
Zobacz więcejZadzwoń
ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA za szkody łowieckie, gradobicia, wypadki przy pracy w rolnictwie WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI
ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA
za szkody łowieckie, gradobicia, wypadki przy pracy w rolnictwie
Zobacz więcejZadzwoń
WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI przez rolników, spółdzielnie, przetwórców, sprzedawców SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE
WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI
przez rolników, spółdzielnie, przetwórców, sprzedawców
Zobacz więcejZadzwoń
Blog

Koronawirus. Tarcza antykryzysowa dla rolników

Wśród rozwiązań antykryzysowych przewidzianych przez rząd w związku z zagrożeniem epidemicznym spowodowanym rozprzestrzenianiem się koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19 są również te, szczególnie ważne dla rolników. Szczegółowe wytyczne dla rolników poddanych kwarantannie domowej znajdują się pod adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/informacja-dla-rolnikow-poddanych-kwarantannie-domowej-w-zwiazku-z-covid19

ZASIŁEK W PRZYPADKU CHOROBY

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2020 roku, każdemu ubezpieczonemu rolnikowi przysługuje zasiłek chorobowy w kwocie 15 zł dziennie, za każdy dzień czasowej niezdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez okres 14 dni. Niezdolność do pracy musi być spowodowana zakażeniem lub chorobą układu oddechowego oznaczonymi w zaświadczeniu lekarskim jako U07.1 COVID-19, zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych.

ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK KRUS

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski w dniu 23 marca 2020 roku zapowiedział zwolnienie z zapłaty składki KRUS za II kwartał (za 3 miesiące). Będzie ono obejmowało osoby objęte ubezpieczeniem emerytalno-rentowym (w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników). Zwolnienie ze składek przybierze formę analogiczną do zwolnienia ze składki ZUS. Przepis ten znajduje się w projekcie ustawy. Przewiduje, że kwota składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za ten okres zostanie sfinansowana z budżetu państwa za pośrednictwem KRUS.

Sytuacja zmienia się bardzo dynamicznie. Z dnia na dzień rząd próbuje wprowadzić nowe rozwiązania, które mają na celu pomoc w czasie kryzysu, skierowaną do branży rolnej. Należy zatem śledzić komunikaty na stroniehttps://www.gov.pl/web/rolnictwo.

POMOC Z UNII EUROPEJSKIEJ

Jednocześnie trwają prace nad uzyskaniem dodatkowego wsparcia dla rolnictwa ze środków Unii Europejskiej. Wśród kręgu zainteresowania Ministerstwa są nie tylko rolnicy prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne, lecz także branża kwiaciarska, szkółkarska, zakłady skupu i przetwórstwa żywności oraz inne pzedsiębiorstwa branży rolnej.

Dodatkowe środki unijne – co wynika z wypowiedzi Ministra Ardanowskiego – miałyby pokryć straty związane ze spadkiem dochodów oraz o umożliwienie przesunięcia niewykorzystanych do tej pory środków z PROW na te działania, które są szczególnie istotne w danych krajach.

W ocenie polskiego rządu w obecnej sytuacji kluczowe znaczenie ma zapewnienie płynności funkcjonowania łańcuchów dostaw w wymiarze krajowym, rynku unijnego i rynków eksportowych.

Podnosi się, że należy uruchomić skup interwencyjny na rynku mleka i wołowiny. Konieczne jest uruchomienie nadzwyczajnych środków wsparcia i rozszerzenie listy produktów objętych interwencją. W odniesieniu do organizacji producentów owoców i warzyw oraz programów operacyjnych – zwiększenie pomocy UE na działania kryzysowe oraz zawieszenie wymogów dotyczących minimalnej wartości i ilości produkcji sprzedanej.

ZAKAZ PRZEMIESZCZANIA SIĘ

Od 25 marca 2020 roku Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 roku zmieniającym rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku wprowadzono zakaz przemieszczania się ludzi bez nieuzasadnionej potrzeby. Możliwe jest wyjście do pracy, sklepu, apteki, lekarza. Dozwolona jest także praca w gospodarstwie i zakup towarów koniecznych do jej prowadzenia.

OGRANICZENIE ZGROMADZEŃ, TAKŻE W KOŚCIOŁACH

Jednym ze skutków przeciwdziałania epidemii koronawirusa jest czasowe ograniczenie liczebności zgromadzeń przewidziane w powyższym rozporządzeniu. Od dnia 25 marca do 11 kwietnia 2020 roku (Wielka Sobota) zakazuje się organizacji zgromadzeń, a więc spotkań w z góry określonym celu, na otwartej przestrzeni, także tych spontanicznych. Zakaz obejmuje wszystkie rodzaje zgromadzeń. Oznacza to, że dotyczy także wesel, chrzcin, komunii itp. Nie dotyczy jednak spotkań z najbliższą rodziną. Wykluczone są zatem spotkania z sąsiadami, kuzynostwem. Dozwolona liczba osób obcych przebywających w jednym miejscu może wynosić maksymalnie 2 (dwie) osoby. Muszą one zachować od siebie odstęp co najmniej 1,5 metra.

Spotkania większej ilości ludzi są dozwolone tylko na potrzeby wykonania pracy w gospodarstwie rolnym.

Do Wielkanocy także w kościołach w nabożeństwie lub Mszy Świętej może uczestniczyć maksymalnie 5 (pięć) osób, poza księdzem, ministrantami, obsługą Mszy. Dopiero od Wielkanocy, tj. 12 kwietnia do odwołania w Mszy Świętej lub nabożeństwie będzie mogło uczestniczyć maksymalnie 50 osób.

Wysoce zalecana jest modlitwa osobista lub czynne uczestnictwo we Mszy Świętej transmitowanej za pośrednictwem radia lub telewizji. Arcybiskupi udzielili dyspensy na nieuczestnictwo we nabożeństwach w kościołach, rekomendowane jest przyjęcie komunii duchowej.

WSTRZYMANIE TURNUSÓW W SANATORIACH

Już od 14 marca 2020 roku uzdrowiska i sanatoria zawiesiły swoją działalność. Po odwołaniu stanu epidemii osoby posiadające skierowania na turnusy rehabilitacyjne po 14 marca będą mogły skonsultować swoją sytuację z Narodowym Funduszem Zdrowia. Ich turnusy będą realizowane w późniejszym terminie, z zachowaniem obecnego miejsca w kolejce oczekujących. Szczegółowych informacji udzielają oddziały wojewódzkie NFZ.

TRGOWISKA I BAZARY

Minister Rolnictwa zaapelował, aby targowiska i bazary, na których sprzedawana jest żywność, powinny być otwarte, jednakże należy bezwzględnie przestrzegać następujących zaleceń:

  1. Stosować właściwą higienę rąk
  2. Stosować higienę kaszlu i oddychania
  3. Stosować zasady bezpieczeństwa żywności – restrykcyjnie i z pełną świadomością
  4. Ograniczyć bliski kontakt z każdą osobą, która ma objawy chorobowe ze strony układu oddechowego
  5. Zachować bezpieczną odległość klient-klient, klient-sprzedawca, sprzedawca-sprzedawca (min. 1,5 metra)
  6. W miarę możliwości korzystać głównie z płatności bezgotówkowych

Wprowadzono także przepisy, które powodują, że rolnicy, także prowadzący rodzinne gospodarstwa rolne, będą traktowani tak jak przedsiębiorcy, a więc wszystkie te same formy pomocy będą przysługiwały, także tym, którzy wykonują działalność rolniczą – powiedział Duda.

Należy na bieżąco śledzić doniesienia rządu na temat warunków pomocy i wsparcia:
https://www.gov.pl/web/rozwoj/pakiet-dot-tarczy-antykryzysowej–rozwiazania-zaakceptowane-przez-rzad?fbclid=IwAR00knpFmPLdXNbxcnamO8mhYaLWG7wLS2GG1wNsqkPUawx2ZxpQFlxmybg.

Podziel się tym wpisem!