Menu
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM akty założycielskie, umowy, statuty, regulaminy KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM
akty założycielskie, umowy, statuty, regulaminy
Zobacz więcejZadzwoń
SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE rozwody, podziały majątku wspólnego, Działy spadku ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA
SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE
rozwody, podziały majątku wspólnego, Działy spadku
Zobacz więcejZadzwoń
ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA za szkody łowieckie, gradobicia, wypadki przy pracy w rolnictwie WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI
ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA
za szkody łowieckie, gradobicia, wypadki przy pracy w rolnictwie
Zobacz więcejZadzwoń
WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI przez rolników, spółdzielnie, przetwórców, sprzedawców SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE
WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI
przez rolników, spółdzielnie, przetwórców, sprzedawców
Zobacz więcejZadzwoń
Blog

Jak obliczyć wysokość alimentów?

Jak ustalić wysokość alimentów - kalkulator alimentów Lublin

Jeżeli zamierzasz zawrzeć porozumienie rodzicielskie w zakresie alimentów lub kierujesz do sądu sprawy o alimenty, czy domagasz się alimentów w trakcie rozwodu – musisz określić miesięczne koszty utrzymania dziecka. Bardzo pomocnym narzędziem jest kalkulator alimentów na dziecko.

Jak obliczyć wysokość alimentów na dziecko?

Jeśli domagasz się alimentów na dziecko, to powinieneś żądać od drugiej strony około 60%-70% z oszacowanej przez Ciebie łącznej kwoty miesięcznych wydatków. 

Przyjmuje się, że uśrednone koszty utrzymania zdrowego dziecka w zależności od wieku wynoszą:

 • dziecka w wieku do 2 lat to około 1000 zł – 2000 zł miesięcznie
 • nastolatka to około 1500 zł – 2500 zł miesięcznie
 • starszego nastolatka to około 1500 zł – 3000 zł miesięcznie

Koszty te zawsze powinny być ustalane indywidualnie, lecz uśrednienie ich pozwala na ustalenie minimalnej wysokości alimentów.

Przykład:

Miesięczne koszty utrzymania dziecka wynoszą 2000 zł. Kwota żądanych alimentów powinna więc oscylować blisko wartości 1300 zł od drugiej strony.

Co wchodzi w skład kosztów utrzymania dziecka?

Przy ustaleniu usprawiedliwionych potrzeb dziecka neleży wziąc pod uwagę:

 • wiek dziecka,
 • stan jego zdrowia,
 • miejsce zamieszkania,
 • dotychczasowy poziom życia rodziców,
 • wykształcenie i sposób pobierania edukacji,
 • zainteresowania.

Zarobkowe możliwości rodzica a wysokość alimentów

Przy ustalaniu wysokości alimentów Sąd w Lublinie bierze pod uwagę dochody ze wszystkich źródeł np. umowa o pracę, umowa o dzieło, własna działalność gospodarcza, emerytura, posiadane udziały w spółkach, inwestycje, dochód z oszczędności, najem mieszkania, posiadany majątek itp.

Oznacza to, że sąd ustalając zakres świadczeń alimentacyjnych uwzględnia jednocześnie położenie dziecka i jego usprawiedliwione potrzeby oraz sytuację majątkową i możliwości majątkowe zobowiązanego rodzica. 

Sąd bada zarówno realnie osiągane przychody, ale także to, czy rodzic w pełni wykorzystuje swoje możliwości zarobkowe. Istotnym jest, czy rodzic mógłby uzyskać wyższe dochody, gdyby podjął odpowiednie starania, uwzględniając jego: wiek,  stan zdrowia,  wykształcenie, doświadczenie zawodowe, obecną sytuację na rynku pracy. Jeśli sąd uzna, że ojciec dziecka nie wykorzystuje w pełni swych możliwości, zasądzi takie alimenty, które te możliwości uwzględniają i to niezależnie od wykazywanych przez niego zarobków.

Osobiste starania w wychowanie dziecka a alimenty - Lublin

Pamiętaj, że alimenty mogą być dostarczane dziecku nie tylko w formie pieniężnej. Liczą się też tzw. osobiste starania o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego. Chodzi tutaj przede wszystkim o sytuacje, w których matka zajmuje się dzieckiem, podczas gdy ojciec pracuje zarobkowo.

Stanowi o tym art. 135 § 2 KRO:

Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie albo wobec osoby niepełnosprawnej może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego; w takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego.

Wychowywanie dziecka również zajmuje czas i energię! Matki mają wtedy możliwość wykonywania obowiązku alimentacyjnego w inny sposób niż przez dostarczenie pieniędzy na utrzymanie swojego dziecka. Prowadzi to do sytuacji, w której praca matki wkładana w opiekę nad dziecka powinna być uwzględniania w kosztach jego utrzymania.

Zasada równej stopy życiowej rodziców i dzieci

Sąd uwzględnia, że poziom życia dziecka powinien odpowiadać poziomowi życia rodziców. Chodzi o oboje rodziców, a więc nie tylko o tego rodzica, z którym dziecko mieszka (zwykle matka). Liczy się także poziom życia drugiego z rodziców – również, gdy rodzic z dzieckiem nie mieszka. Jest to tzw. zasada równej stopy życiowej.

Jak udowodnić wysokośc alimentów - Lublin

Aby udowodnić wysokośc kosztów utrzymania dziecka na potrzeby sprawy o aliementy nalezy się przygotować co najmniej przez miesiąc i zgromadzić dokumenty potwierdzające wydatki. 

W celu wykazania wydatków najlepiej jest złożyć wraz z powem a alimenty Lublin takie dokumenty jak:

 • faktury; 
 • rachunki;
 • wyciągi z rachunku bankowego;
 • zaświadczenia (np. o udzestnictwie w zajęciach dodatkowych);
 • dokumetację medyczną,
 • rachunki za utrzymanie mieszkania;
 • zestawienie wydatków.

Czy można zmienić wysokośc alimentów?

Tak. Bez względu na to czy alimenty są ustalone umownie, czy też wyrokiem sądu, mogą być one zmienione zależnie od okoliczności. Zgodnie z art. 138 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, przesłanką zmiany jest zmiana stosunków. Jest to nic innego, jak zmiana okoliczności, od których zależało ustalenie pierwotnej wysokości alimentów w dotychczasowym wyroku ustalającym wysokość alimentów. Mowa o zmianie sytuacji nie tylko uprawnionego, ale i zobowiązanego, która dotyczy takich elementów jak np.: poprawa/pogorszenie sytuacji materialnej, pogorszenie/poprawa sytuacji zdrowotnej.

Najcześciej dochodzi do zmiany wysokości alimentów, w następujących sytuacjach:

 • podwyżka wynagrodzenia w pracy,
 • zmiana pracy na lepiej płatną,
 • wzbogacenie - wygrana, spadek, darowizna, 
 • dziecko rozpoczęło nowy etapu edukacji;
 • nowa pasja dziecka,
 • konieczność pobierania korepetycji przez dziecko,
 • konieczność opłacania kursów językowych, wyjazdów dziecka;
 • akup sprzętu do nauki online, wzrósł koszt internetu – (koszty nauki zdalnej dziecka);
 • pogorszyła się sytuacja życiowa matki, z którą dziecko mieszka;
 • spadła siła nabywcza pieniądza, 
 • zmianił się stan zdrowia dziecka.

Chcesz uzyskać alimenty na dziecko? Potrzebujesz pomocy adwokata w sprawie o alimenty w Lublinie?

Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Lublin, Zamość, Kraśnik, Bychawa, Świdnik, Łęczna, Lubartów, Bełżyce, Niedrzwica Duża, Niemce, Turka, Motych, Nałęczów, Piaski, Bogdanka, Ostrów Lubelski, Opole Lubelskie. 

Beige Nude Simple Contact Us Instagram Post