Menu
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM akty założycielskie, umowy, statuty, regulaminy KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM
akty założycielskie, umowy, statuty, regulaminy
Zobacz więcejZadzwoń
SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE rozwody, podziały majątku wspólnego, Działy spadku ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA
SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE
rozwody, podziały majątku wspólnego, Działy spadku
Zobacz więcejZadzwoń
ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA za szkody łowieckie, gradobicia, wypadki przy pracy w rolnictwie WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI
ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA
za szkody łowieckie, gradobicia, wypadki przy pracy w rolnictwie
Zobacz więcejZadzwoń
WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI przez rolników, spółdzielnie, przetwórców, sprzedawców SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE
WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI
przez rolników, spółdzielnie, przetwórców, sprzedawców
Zobacz więcejZadzwoń
Blog

Odrzucenie spadku Lublin- Jak to zrobić?

Sprawy spadkowe Lublin

Sprawy spadkowe należą do najbardziej wymagających obszarów doradztwa prawnego. W przypadku trudnych spraw spadkowych nasz adwokat prawa spadkowego udzieli Ci skutecznej pomocy w zakresie stwierdzenia nabycia spadku. Często ustalenie i rozdysponowanie masy spadkowej wiąże się z szeregiem czynności, jakie muszą podjąć spadkobiercy, by doprowadzić do finalnego działu spadku. Nasza wiedza i doświadczenie pozwolą Ci uniknąć wielu pułapek związanych z procesem dziedziczenia. Poradzimy Ci, jak skutecznie zabezpieczyć swoje interesy i udzielimy Ci kompleksowej pomocy prawnej, aż do zakończenia sprawy spadkowej.

Nabycie spadku następuje z mocy samego prawa w chwili śmierci spadkodawcy. Nie oznacza to jednak, że nie trzeba w związku ze śmiercią spadkodawcy podejmować żadnych czynności.

Przyjęcie spadku jest oświadczeniem woli spadkobiercy, który w ten sposób wyraża swoją co do bycia następcą prawnym spadkodawcy.

Przyjęcie spadku może nastąpić bez ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe. Wówczas mamy do czynienia z prostym przyjęciem spadku, a spadkobierca wstępuje w ogół praw i obowiązków spadkowych. Inną możliwością jest przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, czyli z ograniczeniem odpowiedzialności do ustalonej w inwentarzu wartości czynnej spadku.

Odrzucenie spadku powoduje natomiast całkowite wyłączenie od dziedziczenia. Należy pamiętać, że odrzucenie spadku – w przeciwieństwie do zrzeczenia się dziedziczenia – odnosi skutek tylko do osoby, która składa takie oświadczenie. Spadkobierca, który odrzucił spadek jest traktowany tak, jakby nie dożył otwarcia spadku.

Sprawy spadkowe - o czym należy pamiętać?

Spadkobranie często wiąże się ze skomplikowanymi formalnościami i wątpliwościami natury prawnej. Dzieje się tak zwłaszcza, gdy prawo do spadku nie przysługuje tylko jednemu spadkobiercy, który został uwzględniony w testamencie lub dziedziczy a ustawy, ale spadkobierców jest kilku. Dla spadkobiercy, spadkodawcą może być m. in. rodzic, mąż, daleki krewny lub osoba, która nie jest w żaden sposób spokrewniona ze spadkodawcą. Wszystko zależy od tego w jakiej formie następuje przyjęcie spadku, czy to z testamentu czy z ustawy. Warto wiedzieć, że prawo spadkowe w każdym z tych przypadków daje spadkobiercy możliwość wyboru formy przyjęcia spadku, bądź też odrzucenia spadku. Dobry adwokat pomoże zrozumieć zawiłości tego rodzaju spraw oraz wybrać dla Klienta najlepsze rozwiązanie.

Odrzucenie spadku

Odrzucenie spadku jest procesem prawnym, który pozwala osobie dziedziczącej zrzec się swoich praw do spadku. Decyzję o odrzuceniu spadku można podjąć z różnych powodów, takich jak obciążenia finansowe, długi lub konflikty rodzinne. Ważne jest, aby dokładnie zrozumieć konsekwencje odrzucenia spadku, które różnią się w zależności od jurysdykcji.

Kolejnym istotnym zakresem działań naszej kancelarii są sprawy dotyczące odrzucenia spadku, ponieważ jest to niekiedy jedyna forma uniknięcia dziedziczenia długów po zmarłym. Podjęcie takiego działania przez spadkobiercę spowoduje, iż traktuje się go tak jakby sam nie dożył śmierci spadkodawcy, co w konsekwencji powoduje, iż nie jest on brany pod uwagę w procesie dziedziczenia.

Należy zaznaczyć, iż w sytuacji kiedy dziecko jest małoletnie, obecnie aby móc odrzucić spadek w jego imieniu rodzic nie musi już uzyskiwać zgody sądu rodzinnego. Podobnie jak w sprawach o zachowek, odrzucenie spadku jest ograniczone terminem, po którego przekroczeniu dokonanie tej czynności będzie niemożliwe.

Zanim podejmiesz decyzję o odrzuceniu spadku lub przyjęciu spadku, zawsze warto skorzystać z pomocy adwokata specjalizującym się w dziedzinie prawa spadkowego.

Podczas odrzucania spadku ważne jest, aby zachować pełną dokumentację i potwierdzenia wszystkich działań podejmowanych w procesie odrzucenia. Może to obejmować kopie wszelkich listów, deklaracji czy innych dokumentów związanych z odrzuceniem spadku. Dokumentacja ta może być przydatna w przypadku ewentualnych sporów czy dalszych działań prawnych.

Termin na odrzucenie spadku

Jeżeli chodzi o terminy na odrzucenie spadku to należy mieć na uwadze, że niewykonanie danych czynności po śmierci spadkodawcy w ustawowym czasie może skutkować negatywnymi konsekwencjami dla spadkobiercy. Rodzice małoletnich dzieci często zapominają, że jak sami odrzucą spadek, to spadek powinno odrzucić również dziecko. Rodzice też nie wiedzą od kiedy mają liczyć termin na odrzucenie spadku w swoim imieniu, a od kiedy termin na odrzucenie spadku w imieniu dziecka. Warto wskazać, iż w tych dwóch wypadkach początek biegu terminu jest inny. Każdą sprawę spadkową należy rozpoznawać indywidualnie. Co do zasady spadkobierca powinien w terminie 6 miesięcy złożyć oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku od dnia, w którym dowiedział się o tytule swego powołania.

Porada prawna z prawa spadkowego

Porada prawna pozwoli Ci zrozumieć Twoje prawa i obowiązki wynikające z dziedziczenia czyli jednej z podstawowych instytucji prawa spadkowego. Podczas rozmowy (także online) z adwokatem w Lublinie obsługującym sprawy spadkowe uzyskasz odpowiedzi na wszystkie pytania związane z Twoją sytuacją prawną. Udzielimy Ci precyzyjnych informacji. Pozwolą Ci one zaplanować kolejne kroki i uniknąć błędów, które mogą negatywnie wpłynąć na przebieg Twojej sprawy.

Prowadzenie spraw spadkowych - kompleksowo

Nasza kancelaria adwokacka świadczy kompleksowe wsparcie w uzyskaniu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Wspieramy naszych klientów w skutecznym załatwieniu sprawy, prowadząc postępowania o stwierdzenie nabycia spadku.