Menu
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM akty założycielskie, umowy, statuty, regulaminy KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM
akty założycielskie, umowy, statuty, regulaminy
Zobacz więcejZadzwoń
SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE rozwody, podziały majątku wspólnego, Działy spadku ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA
SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE
rozwody, podziały majątku wspólnego, Działy spadku
Zobacz więcejZadzwoń
ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA za szkody łowieckie, gradobicia, wypadki przy pracy w rolnictwie WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI
ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA
za szkody łowieckie, gradobicia, wypadki przy pracy w rolnictwie
Zobacz więcejZadzwoń
WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI przez rolników, spółdzielnie, przetwórców, sprzedawców SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE
WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI
przez rolników, spółdzielnie, przetwórców, sprzedawców
Zobacz więcejZadzwoń
Blog

SPADEK LUBLIN - zostałem pominięty w spadku? co zrobić?

Adwokat w Lublinie, specjalizujący się w prawie spadkowym, w ramach praktyki pomaga Klientom rozwiązywać sprawy spadkowe, których mądre planowanie i uporządkowanie pozwala na zachowanie spokoju i dobrych relacji w rodzinie. Rozmawiamy językiem przystępnym i zrozumiałym, ułatwiając zrozumienie zawiłych kwestii prawnych. Mamy szerokie doświadczenie w prowadzeniu spraw spadkowych o zapłatę zachowku oraz podziału majątku spadkowego pomiędzy spadkobiercami.

Pominięty w testamencie. Czy coś mi się należy? 

 Zachowek (potocznie zwany: zachówek) jest formą wyrównania udziału w spadku spadkobiercy, który został pominięty w testamencie lub którego udział spadkowy został znacznie umniejszony, np. poprzez rozporządzenie majątkiem spadkowym przez spadkodawcę za życia. Zachowek może zostać wypłacony w pieniądzu lub w innej formie, za zgodą uprawnionego do zachowku spadkobiercy. Jako doświadczona prawnik z Lublina, pomagam klientom, którzy nie wiedzą, w jaki sposób ubiegać się o zachowek, jakie dokumenty należy złożyć i w jakim sądzie.

Komu przysługuje zachowek?

Osobami, którym należy się zachowek - uprawnionymi do zachowku - są:

  • zstępni spadkodawcy (dzieci, wnuki),
  • małżonek i rodzice,

którzy byliby powołani do spadku z ustawy, a w przypadku dziedziczenia testamentowego, jeżeli zostali w testamencie pominięci, lub których udział spadkowy został znacznie umniejszony. Do kręgu osób, którym należy się zachowek, nie wlicza się rodzeństwa spadkodawcy. W celu dowiedzenia się, czy należy się nam zachowek, dobrze jest poradzić się adwokata z Wrocławia, specjalizującego się w zachowkach.

W przypadku pozbawienia zstępnego prawa do zachowku - wydziedziczenia - z reguły zostają powołani do zachowku jego zstępni (dzieci, wnuki).

Wysokość zachowku

Jaka jest wysokość zachowku po rodzicach lub dziadkach? Jak obliczyć wysokość zachowku?

Wysokość zachowku uzależniona jest od wieku spadkobiercy oraz jego zdolności do pracy. Z reguły wysokość zachowku wynosi ½ części spadku, którą osoba otrzymałaby, gdyby dziedziczyła z ustawy. Wyjątek stanowią osoby małoletnie oraz trwale niezdolne do pracy, które uprawnione są do domagania się zapłaty zachowku w wysokości 2/3 wartości udziału, jaki przypadałby im w dziedziczeniu ustawowym. Wysokość zachowku należy dodatkowo obniżyć o wartość majątku, jaką uprawniony do zachowku otrzymał od spadkodawcy za jego życia, np. o wartość darowizn. Wysokość zachowku wynosi, co do zasady, połowę wartości udziału, jaki należałoby się uprawnionemu do zachowku, gdyby dziedziczył zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów kodeksu cywilnego. Przy obliczaniu wysokości zachowku, warto rozważyć konsultację z prawnikiem z Lublina specjalizującym się w sprawach o zachowek. 

Należy również pamiętać, że do wysokości zachowku zalicza się również darowizny i zapisy windykacyjne dokonane przez spadkodawcę na rzecz osób niebędących spadkobiercami ustawowymi uprawnionymi do zachowku najdalej do 10 lat przed otwarciem testamentu lub spadku oraz na rzecz osób będących uprawnionymi do zachowku bez ograniczenia czasowego.

Zapłaty zachowku można domagać się w terminie pięciu lat od daty śmierci spadkodawcy lub ogłoszenia testamentu, po tym czasie roszczenie o zapłatę zachowku przedawnia się. Jeśli nie mają Państwo pewności, czy mogą ubiegać się o zachowek, zapraszam do kontaktu i skorzystania z pomocy adwokata w Lublinie i Kancelarii Adwokackiej Justyny Jarentowskiej. 

Pominięty w postępowaniu o stwierdzeniu nabycia spadku. Co wtedy mogę zrobić?

Gdy po latach dowiadujemy się, iż zostaliśmy pominięci w postępowaniu o stwierdzeniu nabycia spadku po osobie, po której zgodnie z ustawą lub przykładowo odnalezionym testamencie powinniśmy dziedziczyć? Czy zakończone przed laty postępowanie spadkowe po naszym krewnym lub osobie, która uwzględniła nas w później odnalezionym testamencie, niweczy nasze prawa do spadku? Okazuje się, iż ustawodawca przewidział takie sytuacje, które – jak się okazuje – nie należą do rzadkości

Postępowanie o zmianę postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku

Wystarczy sobie wyobrazić sytuację, w której jedno z dzieci spadkodawcy urodziło się podczas jego kilkuletniego pobytu za granicą albo z uwagi na ponowne wstąpienie przez spadkodawcę w związek małżeński w ostatnich latach życia nie utrzymuje on kontaktu z dzieckiem urodzonym z poprzedniego małżeństwa. Najbliżsi spadkobiercy mogą nie zdawać sobie nawet sprawy z tego, iż spadkodawca posiadał jeszcze innych zstępnych lub dalszych krewnych wchodzących w krąg spadkobierców ustawowych. Może również zdarzyć się tak, iż spadkobiercy z uwagi na chęć uzyskania większych udziałów spadkowych celowo nie wskażą w postępowaniu o stwierdzeniu nabycia spadku na istnienie innych spadkobierców po zmarłym. Niezależnie jednak od wydania przez sąd postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku z pominięciem takowego spadkobiercy, w przypadku powzięcia przez niego informacji o śmierci krewnego i bezpodstawnego pominięcia w postępowaniu spadkowym posiada on możliwość zmiany takiego postanowienia w postępowaniu o zmianę stwierdzenia nabycia spadku. Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego każdy zainteresowany (zatem nie tylko pominięty spadkobierca) może złożyć w sądzie właściwym dla postępowania o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym wniosek o uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku, jeżeli tylko posiada wiarygodny dowód, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku nie jest spadkobiercą, albo jej udział w spadku jest inny, niż stwierdzony.

Co może zrobić pominięty spadkobierca?

W zależności od rodzaju pominięcia - czy to pominięcie w testamencie czy pominięcie w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku, należy złożyć do sądu rejonowego właściwego ze względu na śmierć spadkodawcy, odpowiedni wniosek. Adwokat w Lublinie do spraw spadkowych Justyna Jarentowska pomoże Ci sporządzić taki wniosek oraz będzie Cię reprezentować przed sądem. 

Zatajenie spadkobiercy przed notariuszem lub w sądzie - przestępstwo. 

Składający zapewnienie, który dążąc do osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci wyłącznego prawa do dysponowania masą spadkową z pominięciem pozostałych uprawnionych spadkobierców, doprowadza do wydania przez sąd postanowienia błędnie określającego krąg spadkobierców, dopuszcza się przestępstwa z art. 286 § 1 kodeksu karnego (tzw. oszustwo).

Zachowek - przedawnie  Lublin

Należy też pamiętać, że zachowek ulega przedawnieniu z upływem 5 lat od dnia:

  • otwarcia spadku (śmierci spadkodawcy) w przypadku, gdy obowiązek zapłaty zachowku wiąże się z dziedziczeniem ustawowym,
  • ogłoszenia testamentu w przypadku, gdy obowiązek zapłaty zachowku wiąże się z dziedziczeniem testamentowym. Ogłoszenie (otwarcie) testamentu dokonuje notariusz lub sąd. 

Jak uniknąć zachowku?

Pomimo prawa uprawnionego do zachowku osoba, która jest obowiązana do zapłaty go nie zawsze musi to zrobić. Uprawniony do zachowku nie zawsze chce skorzystać ze swojego prawa do niego, bądź zwleka z tym tak długo, że dochodzi do przedawnienia zachowku. Żeby uniknąć obowiązku uiszczenia zachowku można także powołać się na zasady współżycia społecznego, niegodność dziedziczenia uprawnionego, wydziedziczenie bądź zrzeczenie się przez uprawnionego prawa do zachowku.