Menu
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM akty założycielskie, umowy, statuty, regulaminy KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM
akty założycielskie, umowy, statuty, regulaminy
Zobacz więcejZadzwoń
SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE rozwody, podziały majątku wspólnego, Działy spadku ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA
SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE
rozwody, podziały majątku wspólnego, Działy spadku
Zobacz więcejZadzwoń
ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA za szkody łowieckie, gradobicia, wypadki przy pracy w rolnictwie WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI
ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA
za szkody łowieckie, gradobicia, wypadki przy pracy w rolnictwie
Zobacz więcejZadzwoń
WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI przez rolników, spółdzielnie, przetwórców, sprzedawców SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE
WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI
przez rolników, spółdzielnie, przetwórców, sprzedawców
Zobacz więcejZadzwoń
Blog

Współwłasność ciągnika – czy potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli do jego sprzedaży?

Po śmierci męża mam współwłasność maszyn rolniczych z pełnoletnimi dziećmi. Chcę sprzedać ciągnik rolniczy będący współwłasnością. Czy mogę to zrobić sama czy muszę mieć zgodę dzieci lub sądu?

Wyróżnić należy dwie sytuacje. Pierwsza, gdyby Pani chciała sprzedać swój udział we współwłasności pojazdu. Druga, gdyby Pani chciała sprzedać pojazd, a nie tylko swój udział we współwłasności.

Załóżmy, że prawo współwłasności pojazdu przysługuje Pani oraz jej trójce dorosłych dzieci, w częściach równych.

Sprzedaż udziału we współwłasności pojazdu

tractor-2526295_960_720-150x150Każdy ze współwłaścicieli pojazdu (czy to samochodu osobowego czy ciągnika rolniczego) może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli w zakresie czynności nieprzekraczających zwykłego zarządu. Jeżeli natomiast rozporządzenie swym udziałem oznaczałoby skutki dla całej rzeczy, umowa sprzedaży byłaby bezskuteczna w części przekraczającej udział nabywcy. Jeśli zatem własność pojazdu przypada 4 osobom, a każdy ze współwłaścicieli ma równe prawa we współwłasności, oznacza to, że nie jest dopuszczalna sprzedaż udziału we współwłasności bez zgody większości współwłaścicieli, czyli co najmniej trzech z nich. W braku takiej zgody każdy ze współwłaścicieli może żądać upoważnienia sądowego do dokonania czynności.

Należy przy tym pamiętać, że taki wariant dotyczy współwłasności w częściach ułamkowych a nie współwłasności łącznej wynikającej np. z współwłasności ustawowej małżeńskiej.

Sprzedaż całości praw do pojazdu

20968140_1658408420839018_20960842_o-150x150Nie można natomiast sprzedać pojazdu będącego współwłasnością bez zgody pozostałych współwłaścicieli. Do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. W braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli.

Czynność sprzedaży należy do czynności rozporządzających, które zgodnie z art. 199 Kodeksu cywilnego, zawsze należą do czynności przekraczających zwykły zarząd. Do czynności rozporządzających należą również czynności, które skutkują przeniesieniem (np. na skutek sprzedaży, darowizny lub zamiany) lub obciążeniem (np. na skutek ustanowienia hipoteki lub zastawu) wspólnego prawa własności.

Zgoda współwłaścicieli na sprzedaż pojazdu może zostać natomiast wyrażona wprost przez zawarcie umowy sprzedaży przez współwłaścicieli z nabywcą. Zgoda może mieć również charakter czynności upoważniającej do sprzedaży przez udzielenie pełnomocnictwa do sprzedaży.

Odpowiadając wprost, nie może Pani samodzielnie sprzedać pojazdu, bez zgody pozostałych współwłaścicieli pojazdu.

Podziel się tym wpisem!