Menu
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM akty założycielskie, umowy, statuty, regulaminy KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM
akty założycielskie, umowy, statuty, regulaminy
Zobacz więcejZadzwoń
SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE rozwody, podziały majątku wspólnego, Działy spadku ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA
SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE
rozwody, podziały majątku wspólnego, Działy spadku
Zobacz więcejZadzwoń
ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA za szkody łowieckie, gradobicia, wypadki przy pracy w rolnictwie WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI
ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA
za szkody łowieckie, gradobicia, wypadki przy pracy w rolnictwie
Zobacz więcejZadzwoń
WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI przez rolników, spółdzielnie, przetwórców, sprzedawców SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE
WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI
przez rolników, spółdzielnie, przetwórców, sprzedawców
Zobacz więcejZadzwoń
Blog

Zasiedzenie nieruchomości rolnej Lublin

Porada online

Oferujemy porady prawne online w sprawach o zasiedzenie – przez telefon, Skype, Whatsapp, e-mail itd. – po uprzednim przesłaniu opisu sprawy na e-mail: adwokat@jarentowska.pl 

Jeśli potrzebujesz odpłatnej porady prawnej albo chcesz żebyśmy poprowadzili Twoją sprawę, zapraszamy do kontaktu:

 

Zasiedzenie - nabycie własności w wyniku posiadania i korzystania

Zgodnie z art. 172 § 1 kc posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie). W myśl § 2 art 172 kc po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze.

Oznacza to, że aby nabyć własność nieruchomości w drodze zasiedzenia muszą być spełnione dwie przesłanki:

  • samoistne i nieprzerwane posiadanie nieruchomości
  • upływ określonego czasu w zależności od dobrej lub złej wiary.

Do zasiedzenia własności prowadzi tylko posiadanie samoistne tzn. takie, jakie odpowiada treści prawa własności. Okres posiadania potrzebny do zasiedzenia nieruchomości zależy od dobrej lub złej wiary i wynosi 20 lat dla posiadacza w dobrej wierze i 30 lat dla posiadacza w złej wierze. Posiadanie w ujęciu kodeksu cywilnego (art. 336 kc) oznacza faktyczną i rzeczywistą moc władania rzeczą w zakresie odpowiadającym podmiotowemu prawu własności lub innemu prawu, z którym wiąże się władztwo nad cudzą rzeczą. Na pojęcie posiadania składają się dwa elementy: władanie ( corpus possessionis) oraz element psychiczny tj. wola posiadania dla siebie ( animus rem sibi habendi). Do zasiedzenia własności prowadzi tylko posiadanie samoistne tzn. takie, jakie odpowiada treści prawa własności.

Umowa sprzedaży nieruchomości bez zachowania formy aktu notarialnego

Zakup nieruchomości rolnej bez zachowania formy aktu notarialnego, wyłacznie na podstawie umowy pismenej, zgodnie z orzecznictwem, oznacza złą wolę. Oznacza to, że do zasiedzenia takiej nieruchomości potrzebny jest upływ 30 lat nieprzerwanego posiadania. 

Jak wskazał Sąd Najwyższy osoba, która uzyskała posiadanie nieruchomości w drodze umowy sporządzonej bez zachowania formy aktu notarialnego, nie może być – w zakresie zasiedzenia tej nieruchomości (art. 172 § 1 KC) – uważana za samoistnego posiadacza będącego w dobrej wierze.

Nabycie przez zasiedzenie nieruchomości rolnej – prawo rolne

Od 30.4.2016 r. obowiązywał art. 172 § 3 ustawy z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny, zgodnie z którym nieruchomość rolną – w rozumieniu przepisów ustawy z 11.4.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego  – przez zasiedzenie mógł nabyć jedynie rolnik indywidualny w rozumieniu przepisów tej ustawy, i to wyłącznie w sytuacji, w której powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej, wraz z nieruchomościami rolnymi stanowiącymi jego własność, nie przekroczyła 300 ha użytków rolnych.

Ustawa z  dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw , która weszła w życie 5.10.2023 r., uchyla w całości art. 172 § 3 KC.

Oznacza to, że ponownie otwarto możliwość nabycia własności nieruchomości rolnych przez „nie-rolników” w drodze zasiedzenia.

Zasiedzenie udziału we współwłasności

Zasiedzenie udziałów przez współwłaściciela korzystającego jako jedyny z całej nieruchomości jest dopuszczalne lecz wyłacznie w określonych warunkach. Pierwsze, kiedy współwłaściciel wyraźnie zrzeknie się pretensji od swojego udziału, uznając prawo do dysponowania nim przez innego współwłaściciela (np. na podstawie nieformalnej spłaty lub nieformalnego działu spadku). I drugie, kiedy posiadacz nieruchomości sam zademonstruje wobec pozostałych współwłaścicieli, że przejmuje całą nieruchomość w samoistne posiadanie. Może to przejawiać się w tym, że nie wpuszcza na nieruchomość pozostałych współwłaścicieli, albo bez uzyskiwania ich zgody zmienia charakter nieruchomości, np. rozbiera dotychczasowe budynki i stawia nowe.

Ile kosztuje postępowanie o zasiedzenie?

Opłata sądowa w sprawieo zasiedzenie nieruchomości wynosi 2000 zł i łatna jest z chwilą złożenia wniosku do Sądu. Mołżiwe jest złożenie wniosku o zwolneinie od tej opłaty w cześci lub w całości. 

Dalsze koszty będą wynikać z wydatków na biegłych sądowych oraz kosztów ogłoszeń. Po przeprowadzeniu postępowania jeżeli wnioskodawca wykaże zasiedzenie nieruchomości, sąd wyda postanowienie, w którym stwierdzi nabycie własności. Takie prawomocne postanowienie jest tytułem prawnym do nieruchomości i stanowi podstawę do ujawnienia prawa własności w księdze wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomości.

Wniosek o zasiedzenie w Lublinie

Postępowanie w sprawie o stwierdzenie zasiedzenia wszczynane jest przez wniosek do sądu rejonowego będącego właściwym miejscowo, w której położona jest zasiadywania nieruchomość. Wniosek powinien spełniać wszystkie wymogi pisma procesowego. 

Jeśli zastanawiasz się, czy w Twoim przypadku możłiwe jest zasiedzenie nieruchomości lub potrzebujesz pomocy w napisaniu wniosku o zasiedzenie zapraszamy do kontaktu z Kanccelarią adw. Justyny Jarentowskiej.