Menu
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM akty założycielskie, umowy, statuty, regulaminy KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM
akty założycielskie, umowy, statuty, regulaminy
Zobacz więcejZadzwoń
SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE rozwody, podziały majątku wspólnego, Działy spadku ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA
SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE
rozwody, podziały majątku wspólnego, Działy spadku
Zobacz więcejZadzwoń
ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA za szkody łowieckie, gradobicia, wypadki przy pracy w rolnictwie WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI
ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA
za szkody łowieckie, gradobicia, wypadki przy pracy w rolnictwie
Zobacz więcejZadzwoń
WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI przez rolników, spółdzielnie, przetwórców, sprzedawców SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE
WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI
przez rolników, spółdzielnie, przetwórców, sprzedawców
Zobacz więcejZadzwoń
Blog

Podatek od zasiedzenia nieruchomości

PODATEK OD ZASIEDZENIA NIERUCHOMOŚCI

ZASIEDZENIE NIERUCHOMOŚCI LUBLIN

Posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie). Po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze.

Z chwilą uzyskania prawomocnego postanowienia sądu o nabyciu prawa własności do nieruchomości poprzez zasiedzenie powstaje obowiązek podatkowy. 

PODATEK Z TYTUŁU ZASIEDZENIA NIERUCHOMOŚCI

Nabycie nieruchomości w drodze zasiedzenia rodzi obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn.

Podatek od nabycia nieruchomości przez zasiedzenie został uregulowany w ustawie o podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 3 tego aktu prawnego, nabycie własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w drodze zasiedzenia, podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

ILE WYNOSI PODATEK OD ZASIEDZENIA? 

Stawka podatku od zasiedzenia wynosi 7% od podstawy opodatkowania. Ponadto zasiedzenie musi zostać odpowiednio udokumentowane. 

JAK OBLICZYĆ PODATEK OD ZASIEDZENIA?

Podatek od zasiedzenia oblicza się jako 7% od podstawy opodatkowania. Należy wziąć pod uwagę wartość nieruchomości zgodnie ze stanem rzeczy w dniu nabycia, a także ceny rynkowe obowiązujące na dzień powstania obowiązku podatkowego.

Od podstawy opodatkowania nowy właściciel może odliczyć ciążące na niej ciężary i długi. Dodatkowo można też odliczyć wartość nakładów dokonanych na rzecz nieruchomości, np. koszty remontów. Od podstawy opodatkowania wyłącza się udokumentowane imiennie koszty poniesione podczas biegu zasiedzenia. Jeśli w biegu zasiedzenia posiadacz samoistny wzniósł na posiadanym gruncie budynek, nie będzie on stanowił przedmiotu opodatkowania. W takim wypadku podatek od zasiedzenia oblicza się wyłącznie od gruntu.

Jeżeli prawo własności nabywa współwłaściciel nieruchomości, wysokość podatku oblicza wyłącznie od wartości nabywanych udziałów.

Po złożeniu w urzędzie druku SD-3, nowy właściciel nieruchomości oczekuje na wydanie decyzji o wysokości podatku od zasiedzenia. Po jej dostarczeniu ma 14 dni na uregulowanie należności. 

ZASIEDZENIE - ZEZNANIE PODATKOWE LUBLIN

W tym celu nowy właściciel składa w urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy i praw majątkowych na druku SD-3.Przychodów uregulowanych w ustawie o podatku od spadków i darowizn nie wykazuje się w zeznaniu podatkowym PIT.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI PO ZASIEDZENIU

Posiadacz samoistny, który staje się właścicielem nieruchomości, w dalszym ciągu opłaca obliczany w skali roku podatek od nieruchomości. Należy bowiem pamiętać, że obowiązek zapłaty tej daniny spoczywa nie tylko na właścicielach posiadających prawa własności, ale też m.in. użytkownikach wieczystych czy właśnie posiadaczach samoistnych.