Menu
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM akty założycielskie, umowy, statuty, regulaminy KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM
akty założycielskie, umowy, statuty, regulaminy
Zobacz więcejZadzwoń
SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE rozwody, podziały majątku wspólnego, Działy spadku ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA
SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE
rozwody, podziały majątku wspólnego, Działy spadku
Zobacz więcejZadzwoń
ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA za szkody łowieckie, gradobicia, wypadki przy pracy w rolnictwie WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI
ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA
za szkody łowieckie, gradobicia, wypadki przy pracy w rolnictwie
Zobacz więcejZadzwoń
WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI przez rolników, spółdzielnie, przetwórców, sprzedawców SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE
WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI
przez rolników, spółdzielnie, przetwórców, sprzedawców
Zobacz więcejZadzwoń
Blog

Zasiedzenie nieruchomości - koszty sprawy o zasiedzenie Lublin

Ile kosztuje sprawa o zasiedzenie nieruchomości w Lublinie?

Z jakimi kosztami należy się liczyć w związku ze złożeniem wniosku o zasiedzenie nieruchomości? Jest to jedno z najcześciej spotykanych pytań w związku z poradą prawną w sprawie zasiedzenia nieruchomości. 

Na koszty postępowania sądowego składają się opłaty ponoszone na samym początku postępowania, w związku z przygotowaniem i złożeniem wniosku do sądu:

 • wpis sądowy od wniosku o zasiedzenie nieruchomości (2000 zł), wniosek o uwłaszczenie jest zwolniony z opłat,
 • opłata skarbowa (17 zł od udzielonego pełnomocnictwa, w przypadku małżonków - 34 zł),
 • odpisy z ksiąg wieczystych (20 zł od jednej księgi),
 • wypisy i wyrysy (mapy) z ewidencji gruntów (150 zł od jednej jednostki rejestrowej)

W toku postępowania sądowefo należy liczyć się z kosztami opinii geodezyjnych - zaliczki wynoszą średnio ok. 1000- 2000 zł.

Czasami występuje konieczność poniesienia zaliczki na koszty ogłoszeń w prasie ok. 500-1000 zł.

Niejednokrotnie zdarza się konieczność udziału kuratora dla osób nienznaych z miejsca pobytu, a koszty zaliczek oscylują w granicach 1000- 1500 zł. 

Kwota, którą należy zabezpieczyć, na same tylko koszty postępowania sądowego, to ok. 10 000 zł. Powyższe wyliczenia nie obejmują kosztów wynagrodzenia pełnomocnika, za przygotowanie wniosku i dokumentów oraz reprezentację przed sądem.

Wynagrodzenie jest ustalane indywidualnie w zależności od konkretnej sprawy.

Jakie dokumenty nalezy przygotować? Zasiedznie nieruchomości Lublin

W czasie wstępnej konsultacji telefonicznej, która jest bezpłatna, uzyskasz informacje, jakie dokumenty należy przygotować.

Do zasiedzenia nieruchomości nalęzy przygotować: 

 • numer księgi wieczystej nieruchomości, która ma być przedmiotem zasiedzenia nieruchomości.
 • wypis z ewidencji gruntów
 • wyrys z mapy ewidencyjnej
 • wszelkie dokumenty, które świadczą o samoistnym posiadaniu nieruchomości np. operaty geodezyjne, wypisy z ewidencji gruntów ze wskazaniem osoby władającej działką, potwierdzenia płatności podatku od nieruchomości, decyzje o ustaleniu wysokości podatku od nieruchomości (tzw. decyzje wymiarowe), dokumenty związane budową lini energetycznych, gazowych, wodociągowych, zdjęcia nieruchomości wykonane przed 10, 20, 30 laty dokumentujące stan zagospodarowania nieruchomości, umowy z dostawcami mediów, inne dokumenty obrazujące posiadanie, 
 • ewentualne umowy nabycia włąsności (nienotarialne), umowy objęcia w posiadanie, darowizny, zamiany itp. 
 • zdjęcia nieruchomości
 • dokumenty meldunkowe
 • dokumety spadkowe (postanowienia sądów, testamenty, akty dziedziczenia itp)

Czy świadkowie do zasiedzenia nieruchomości są potrzebni?

Niejednokrotnie dowody z zeznań świadków są kluczowymi dowodami w celu udowodnia nieprzerwanego posiadania w wymaganym okresie do zasiedzenia. 

Jak długo trwa sprawa o zasiedznie nieruchomości w Lublinie?

Sprawy o zasiedzenie nieruchomości mogą trwać od 1 roku do około 5 lat. Trudno jest przewidzieć dokładny czas trwania sprawy, ponieważ zależy on od wielu czynników takich jak: ustalenie kręgu uczestników, ustalenie adresów uczestników, czas na wykonanie opinii biegłego sądowego, stawiennictwo świadków na rozprawach, pozyskiwanie dokumentów oraz obciązenie sądów sprawami. 

Pomoc prawna Lublin- sprawy o zasiedznie nieruchomości

Adwokat od zasiedzenia w Lublinie zajmuje się wszystkimi sprawami dotyczącymi korzystania z nieruchomości, pomimo braku jej własności. W zakres realizowanych przez nas obowiązków wchodzi:

 • analiza stanu prawnego nieruchomości i ocena, czy w jej przypadku mogło dojść do zasiedzenia,
 • pomoc w przygotowaniu dokumentacji mającej na celu udowodnienie zasiedzenia,
 • przygotowanie wniosku o zasiedzenie i innych dokumentów niezbędnych podczas postępowania w tej sprawie,
 • reprezentacja klienta w postępowaniach sądowych dotyczących zasiedzenia – w trakcie procesu sporządzamy i składamy niezbędne pisma i wnioski, a także przedstawiamy zgromadzone dowody w sposób korzystny dla klienta,
 • obrona przed zasiedzeniem.

Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw pozwala nam pomagać Państwu na każdym etapie postępowania o zasiedzenie nieruchomości.