Menu
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM akty założycielskie, umowy, statuty, regulaminy KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM
akty założycielskie, umowy, statuty, regulaminy
Zobacz więcejZadzwoń
SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE rozwody, podziały majątku wspólnego, Działy spadku ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA
SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE
rozwody, podziały majątku wspólnego, Działy spadku
Zobacz więcejZadzwoń
ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA za szkody łowieckie, gradobicia, wypadki przy pracy w rolnictwie WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI
ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA
za szkody łowieckie, gradobicia, wypadki przy pracy w rolnictwie
Zobacz więcejZadzwoń
WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI przez rolników, spółdzielnie, przetwórców, sprzedawców SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE
WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI
przez rolników, spółdzielnie, przetwórców, sprzedawców
Zobacz więcejZadzwoń
Blog

Rozwód w Lublinie - ile kosztuje sprawa o rozwód

Ile kosztuje rozwód Lublin?

Cena rozwodu jest uzależniona od wielu czynników: orzekania o winie stron, orzekania o aliemntach na dzieci czy na małżonka, stopnia zawiłości sprawy, zakresu postępowania dowodowego, eksmisji małżonka, udzielania zabezpieczenia na czas trwania rozwodu,  itp.

Część wszystkich kosztów stanowią też koszty adwokata. 

Lublin - koszt rozwodu

Stała opłata od złożenia pozwu rozwodowego wynosi 600 zł. Opłatę tę wnieść należy do właściwego sądu.

Jeżeli sąd w toku postępowania o rozwód ma dokonać również podziału majątku, należy uiścić dodatkowo opłatę w kwocie 300 zł lub 1000 zł (w zależności od tego, czy projekt sposobu podziału majątku jest zgodny czy nie).

Jeżeli stronę w postępowaniu o rozwód ma reprezentować adwokat należy uiścić opłatę skarbową od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł do właściwego urzędu miasta.

Wynagrodzenie adwokata jest ustalane z każdym klientem indywidualnie.

Należy też pamiętać o możliwości złożenia wraz z pozwem wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych w całości lub w części – należy wówczas załączyć do pozwu oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym. Zwolnienie od kosztów sądowych nie jest zwolnieniem od zwrotu kosztów pełnomocnika procesowego strony przeciwnej w razie przegranej w procesie. Osoby w trudnym położeniu majątkowym mogą ubiegać się o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

W zależności od przebiegu sprawy należy się liczyć również z tym, że strony mogą ponosić koszty związane z przeprowadzaniem poszczególnych dowodów (np. opinii biegłych, opinii OZSS).

Zasadą postępowania cywilnego jest, że strona przegrywająca ponosi koszty procesu. Jeżeli jeden z małżonków zostanie uznany za wyłącznie winnego za rozkład pożycia małżeńskiego, to na żądanie małżonka niewinnego będzie on musiał zwrócić wszystkie koszty postępowania.

W przypadku, gdy sąd orzeknie o alimentach na rzecz rozwiedzionego małżonka, strona przegrywająca zostanie obciążona opłatą stosunkową od zasądzonego roszczenia.

Jeżeli wyrok rozwodowy obejmuje także orzeczenie o eksmisji albo o podziale majątku, sąd nakaże uiszczenie opłaty w wysokości przewidzianej od pozwu lub wniosku w takiej sprawie. Jeżeli doszło do rozwodu bez orzekania o winie, połowa z opłaty stałej od pozwu (300 zł) zostanie powodowi zwrócona przez sąd, zaś druga strona będzie musiała zwrócić powodowi 150 zł.

Pozostałe koszty procesu będą podzielone po połowie, a koszty pełnomocników każda ze stron poniesie we własnym zakresie.

Pozew o rozwód  Lublin

Pierwszym krokiem do przeprowadzenie rozwodu jest przygotowanie pozwu rozwodowego do sądu.  Pozew musi spełniać wymagania określone przepisami prawa dla pisma procesowego (art. 126 k.p.c.) oraz zawierać elementy dodatkowe określone w art. 187 k.p.c.

Czy potrzebny jest adwokat do rozwodu?

Pozew możesz sporządzić samodzielnie lub za pomocą profesjonalisty adwokata. Pomoc adwokata w rozwodzie pozwoli Ci przejść przez rozwód szybciej i z mniejszym stresem. Udzielając pełnomocnictwa adwokatowi niejako przerzucasz na adwokata obnowiązek odbioru korespondencji, kontaktu z sądem i co najważniejsze sporządzania pism do sądu czy gromadzenia i składania dowodów. 

Dzięki pomocy adwokata już przy pozwie możesz zgromadzić wszystkie konieczne dokumenty i dowody co pozwoli uniknąć wzywania Cię przez Sąd do uzupełnienia brakuów formalnych pozwu.  

Przesłuchanie świadków przy pomocy adwokata pozwali na pełne poparcie twoich twierdzeń. 

Jak wygląda sprawa rozwodowa w sądzie?

Wyrok orzekający rozwiązanie małżeństwa przez rozwód jest wydawany przez sąd okręgowy  po przeprowadzeniu rozprawy rozwodowej.

Sąd przesłuchuje obie strony na okoliczność tego, czy rozkład więzi małżeńskich jest zupełny i trwały, a jeżeli rozwód jest z orzekaniem o winie – także na okoliczność, która ze stron jest winna rozkładowi pożycia.

Sąd zadaje także pytania odnoszące się do sytuacji majątkowej stron i ich możliwości zarobkowych, zakresu usprawiedliwionych potrzeb dzieci, kontaktów dzieci z rodzicami itd.

Jeżeli pozwany małżonek uzna żądanie pozwu, a małżonkowie nie mają wspólnych, małoletnich dzieci, to sąd może ograniczyć postępowanie dowodowe do przesłuchania stron. Jeżeli jednak małżonkowie posiadają wspólne, małoletnie dzieci, sąd musi przeprowadzić postępowanie dowodowe na okoliczność sytuacji dzieci oraz tego, czy ich dobro nie zostanie naruszone na skutek rozwodu.

Po zakończeniu postępowania dowodowego, sąd zamknie rozprawę i wyda wyrok.

Od wyroku sądu pierwszej instancji strona niezadowolona z rozstrzygnięcia może się odwołać w drodze apelacji.

Alimenty w rozwodzie

Jeżeli sąd w wyroku rozwodowym orzeknie, że jedna ze stron jest wyłącznie winna za rozkład pożycia małżeńskiego, sąd może orzec o obowiązku alimnetacyjnym pomiędzy rozwiedzionymi małżonkami.

W ślad za art. 60 § 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

Przesłanki orzeczenia alimentów, które ciążą na małżonku wyłącznie winnym względem małżonka niewinnego, zostały zatem wyraźnie złagodzone, niż w przypadku, gdy rozwód orzeczono z winy obu stron lub bez orzekania o winie – w tym przypadku małżonek uprawniony musi wykazać, że znajduje się w niedostatku.

Co więcej, obowiązek alimentacyjny małżonka wyłącznie winnego za rozkład pożycia małżeńskiego, nie jest ograniczony w czasie (w pozostałych przypadkach obowiązek alimentacyjny pomiędzy małżonkami wygasa z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że sąd ze względu na wyjątkowe okoliczności, na żądanie uprawnionego, przedłuży ten termin). W każdym wypadku obowiązek alimentacyjny wygasa, gdy małżonek uprawniony wejdzie w nowy związek małżeński.

*** 


W celu uzyskania indywidualnej i kompleksowej porady prawnej  należy skontaktować się z adwokat Justyną Jarentowską - adwokat@jarentowska.pl.

Możliwy jest także kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 785 044 447 lub kontakt przez Formularz kontaktowy.
 

Źródła: Ustawa Kodeks rodzinny i opiekuńczy, zdjęcie: pixabay.com;

 

Hasła: rozwód Lublin, adwokat od rozwodu Lublin, alimenty w rozwodzie, ile kosztuje sprawa o rozwód