Menu
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM akty założycielskie, umowy, statuty, regulaminy KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM
akty założycielskie, umowy, statuty, regulaminy
Zobacz więcejZadzwoń
SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE rozwody, podziały majątku wspólnego, Działy spadku ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA
SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE
rozwody, podziały majątku wspólnego, Działy spadku
Zobacz więcejZadzwoń
ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA za szkody łowieckie, gradobicia, wypadki przy pracy w rolnictwie WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI
ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA
za szkody łowieckie, gradobicia, wypadki przy pracy w rolnictwie
Zobacz więcejZadzwoń
WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI przez rolników, spółdzielnie, przetwórców, sprzedawców SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE
WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI
przez rolników, spółdzielnie, przetwórców, sprzedawców
Zobacz więcejZadzwoń
Blog

Jak wydziedziczyć dziecko?

Kiedy można wydziedziczyć spadkobiercę i jak to prawidłowo zrobić? Jedne z częstszych pytań w Kancelarii dotyczy wydziedziczenia dziecka, a oto jedne z nich:

” Nasz syn wogóle nam nie pomaga w chorobie. Nie odwiedza nas w domu, nie interesuje się czy żyjemy i nie odbiera od nas telefonu. Zabrał nasz samochód i oszczędności. Musimy zatrudniać obcych ludzi aby zrobili nam zakupy spożywcze. Chcemy wydziedziczyć syna. Jak to zrobić, żeby po naszej śmierci tego nie podważył?”

Kogo można wydziedziczyć?

Wydziedziczyć można następujące osoby:

  • zstępnych (dzieci, wnuków, prawnuków)
  • małżonka
  • rodziców

Kiedy można wydziedziczyć?

Aby wydziedziczenie było skuteczne, koniecznym jest, aby spadkobierca uprawniony do zachowku:

  • wbrew woli spadkodawcy postępował uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego;
  • dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci;
  • uporczywie nie dopełniał względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.

W jakiej formie wydziedziczyć?

Wydziedziczenie musi zostać dokonane w testamencie. Co ważne, koniecznym jest aby przyczynawydziedziczenia uprawnionego do zachowku wynikała z treści testamentu. Oznacza to, że w testamencie należy wyraźnie opisać dlaczego wydziedza się spadkobiercę – np. nie pomogał mi w chorobie, nie zawoził do lekarza, nie kupował koniecznych leków, nie pomagał w czynnośćiach życia codziennego, okradł mnie, pobił mnie i moją żonę itp. Warto również opisać okoliczności tych zdarzeń przytaczająć datę zdarzenia czy świadków. Im więcej szczegółów zostanie podane, tym trudniej będzie podważyć wydziedziczenie. Należy pamiętać, że podstawy wydziedziczenia nie mogą stanowić sytuacje wynikłe z powodu okoliczności, na które spadkobierca nie miał wpływu lub za które nie odpowiada.

By doszło do wydziedziczenia danej osoby, rozrządzenie o wydziedziczeniu musi zawierać odpowiednią treść, w szczególności ujawniać należycie wolę spadkodawcy związaną z pozbawieniem danej osoby zachowku, określać precyzyjnie osobę wydziedziczaną oraz wskazywać powód wydziedziczenia. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, jak powinno brzmieć oświadczenie spadkodawcy, którego skutkiem jest pozbawienie danej osoby zachowku. Wola spadkodawcy musi być wyrażona w taki sposób, aby zamiar wydziedziczenia był jednoznaczny, nie budził wątpliwości.

Czy brak opieki ze strony dziecka jest podstawą wydziedziczenia?

Tak, jeśli zostanie to dostatecznie uzasadnione w testamencie. Uporczywe niedopełnianie obowiązków rodzinnych oznacza również długotrwałe, świadome, zawinione ignorowanie takich obowiązków. Może tutaj chodzi o naruszenie obowiązku alimentacyjnego wobec spadkodawcy, ignorowanie jego potrzeb osobistych i materialnych, zerwanie więzi, nieudzielenie wsparcia czy pomocy, zarówno osobistej, jak i finansowej. Wyłącznie do samego spadkodawcy należy ocena, czy spadkobierca naruszył obowiązki wynikające ze stosunków rodzinnych, i sąd nie jest władny do zastępowania w tym zakresie samego spadkodawcy.

Przykładów konkretnych przesłanek wydziedziczenia jest bardzo dużo, jednak częstą przyczyną jest przemoc psychiczna, która nidy nie zostałą zgłoszona do organów ścigania. Lekceważący stosunek do matki, awantury, wyzwiska i szykany, mogą – razem wzięte – uzasadniać wydziedziczenie. Innym przykładem jest nakaz wyprowadzenia się z domu lub płacenia za mieszkanie.

Jakie są skutki wydziedziczenia?

Podstawowy skutek wydziedziczenia to pozbawienie osoby uprawnionej zachowku. Wydziedziczony traci przysługujące mu w tej mierze prawo, jakie przysługiwałoby mu na wypadek pominięcia go w testamencie. Jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni, nie otrzyma więc dwóch trzecich wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach nie otrzyma połowy wartości tego udziału. Wydziedziczenie w ten sposób pozbawia uprawnionego podstawowej korzyści, jaką mógłby uzyskać ze spadku. Kolejnym skutkiem wydziedziczenia jest utrata przez wydziedziczonego pozycji spadkobiercy.

Kiedy wydziedziczenie będzie nieskuteczne?

Jeśli spadkodawca przebaczył uprawnionemu

Ustawodawca przewidział, że można przebaczyć niegodziwemu spadkobiercy uprawnionemu do zachowku jego niewłaściwe zachowanie. Wówczas, przebaczenie przez spadkodawcę uprawnionemu do zachowku znosi skutki wydziedziczenia. Przebaczyć można przed wydzeidziczeniem ale również po wydziedziczeniu go w testamencie i do swej skuteczności nie wymaga zachowania formy testamentowej.

Wydziedziczenie może być również odwołane.

Odpowiadając na pytanie, okoliczności przytoczone przez pytającego mogą stanowić podstawę wydziedziczenia. Aby wydziedziczenie było skuteczne wymagane jest sporządzenie testamentu, w którym dokładnie opiszę się przyczynę wydziedziczenia i określi osobę, którą chce się wydziedziczyć.

*****************

Każdy problem prawny powinien być rozpatrywany indywidualnie, w zależności od przyczyn wydziedziczenia, sytuacji życiowej spadkodawców i uprawnionych. Powyższe informacje są jedynie ogólnymi zasadami.

W celu uzyskania indywidualnej i kompleksowej porady prawnej z zakresu wydziedziczenia należy skontaktować się z adwokatem Justyną Jarentowską.

Mam nadzieje, że powyższe informacje okazały się pomocne. Jeśli dalej masz jakieś wątpliwości dotyczące wydziedziczenia, zadaj pytanie w komentarzu poniżej. Postaram się Ci pomóc.

Ufam, że odpowiedziałam na Twoje pytania. Jeżeli zainteresował Cię wpispolub moją stronę na facebooku – Facebook AGRO-PRAWO.

Źródła: zdjęcie: pixabay.com; Kodeks cywilny,

Podziel się tym wpisem!