Menu
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM akty założycielskie, umowy, statuty, regulaminy KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM
akty założycielskie, umowy, statuty, regulaminy
Zobacz więcejZadzwoń
SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE rozwody, podziały majątku wspólnego, Działy spadku ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA
SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE
rozwody, podziały majątku wspólnego, Działy spadku
Zobacz więcejZadzwoń
ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA za szkody łowieckie, gradobicia, wypadki przy pracy w rolnictwie WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI
ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA
za szkody łowieckie, gradobicia, wypadki przy pracy w rolnictwie
Zobacz więcejZadzwoń
WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI przez rolników, spółdzielnie, przetwórców, sprzedawców SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE
WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI
przez rolników, spółdzielnie, przetwórców, sprzedawców
Zobacz więcejZadzwoń
Blog

Rejestr odpadów BDO dla rolnika

Co to jest BDO?

BDO to skrót od „Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami”, prowadzonej na podstawie art. 79 ustawy o odpadach, której znowelizowana treść weszła w życie 01.01.2020 r.
BDO jest prowadzona w systemie teleinformatycznym (elektroniczna baza).

Kto porwadzi BDO?

Marszałek województwa prowadzi i aktualizuje BDO.

Nowe obowiązki dla rolników

Ustawa o odpadach wprowadza nowe obowiązki dla rolników:

 1. zarejesrowania się w BDO i aktywowanie konta;
 2. prowadzenia na bieżąco ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów, zgodnie z katalogiem odpadów – przy pomocy kart ewidencji odpadów, dla każdego rodzaju odpadów osobno;
 3. sporządzanie i składanie rocznych sprawozdań;
 4. przechowywania dokumentacji związanej z BDO przez okres 5 lat.

Czy i kiedy rolnik musi zarejestrować się w BDO?

Każdy rolnik prowadzący gospodarstwo rolne na powierzchni użytków rolnych powyżej 75 ha obowiązany jest zarejestrować się w BDO.

Wytwórcy odpadów będących rolnikami gospodarującymi na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha zwolnieni są z wpisu do rejestru BDO.

Opłata rejestrowa/roczna wynosi: 100 zł dla mikroprzedsiębiorców i 300 zł dla pozostałych przedsiębiorców. Opłatę roczną należy uiścić na konto urzędu marszałkowskiego właściwego dla siedziby firmy lub miejsca zamieszania do końca lutego za dany rok. Opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa.

Czy rolnik może zarejestrować się w BDO po 1 stycznia 2020 r.?

Tak. Można się zarejestrować po 01.01.2020 r., jednakże od dnia 01.01.2020 r. podmiot narażony jest na odpowiedzialność karną lub administracyjną z powodu niedopłnienia tego obowiązku przed tą datą.

Jakie są kary za brak rejestracji w BDO?

Sankcją za niestosowanie przepisów ustawy w zakresie BDO może być grzywna lub areszt wymierzane przez sądy oraz administracyjne kary pieniężne nakładane przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Karą aresztu lub grzywny może zostać nałożona na firmę, która pomimo obowiązku:

 • nie złoży wniosku o wpis do Rejestru BDO,
 • nie złoży wniosku o zmianę wpisu,
 • nie złoży wniosku o wykreślenie z rejestru,
 • złoży wniosek niezgodny ze stanem faktycznym,
 • naruszy obowiązki sprawozdawcze i ewidencyjne.

Kara grzywny, jaką może wymierzyć sąd, waha się od 100 zł do ponad 1 mln zł.

Administracyjna kara pieniężna jest nakładana za:

 • prowadzenie działalności bez wymaganego wpisu do Rejestru BDO,
 • nieumieszczanie numeru rejestrowego, nadawanego przy okazji rejestracji w Rejestrze BDO na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością.

Administracyjna kara pieniężna wynosi od 5000 zł do 1 mln zł.

Od 1 stycznia 2020 r. karze grzywny lub aresztu będzie też podlegał każdy, kto nie będzie przechowywał przez określony czas, nie udostępniał lub nie przedkładał dokumentów i wszelkich danych, do których zobowiązuje go ustawa, a także kto w trakcie transportu odpadów i odpadów komunalnych nie będzie posiadał potwierdzenia wygenerowanego z BDO.

Jeśli jeszcze się nie zarejestrowałeś w BDO, możesz zrobić to pod wskazanym linkiem: https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/

Źródła: Pixabay.com

Podziel się tym wpisem!